Conformiteitsattest voor huurwoningen

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat je woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen ben je verplicht om een conformiteitsattest voor je huurwoning te hebben.

Wat is een conformiteitsattest?

Een woningcontroleur van De Woonwinkel bezoekt de huurwoning om na te gaan of die voldoet aan de minimale vereisten op vlak van woningkwaliteit, veiligheid en  gezondheid. Als na dit conformiteitsonderzoek blijkt dat de woning conform is, levert hij een conformiteitsattest af.

Is een conformiteitsattest verplicht in Beernem?

Het werkingsgebied van De Woonwinkel bestaat uit Beernem, Damme, Oostkamp, Torhout en Zedelgem.

Binnen dit werkingsgebied komt er vanaf 2024 een verplichting tot het hebben van een geldig conformiteitsattest bij elke nieuwe verhuring als hoofdverblijfplaats van een huurwoning die 50 jaar of ouder is.

Vanaf 2030 zal deze verplichting gelden voor woningen van 30 jaar en ouder en vanaf 2035 voor alle verhuurde woningen.

Aanvragen conformiteitsattest

Elke verhuurder kan een conformiteitsonderzoek aanvragen bij De Woonwinkel. Is de huurwoning ouder dan 50 jaar op het moment dat de verhuur (opnieuw) start, dan moet je dit aanvragen. Dit kan

  • via aangetekend schrijven aan De Woonwinkel, Groenestraat 20, 8210 Zedelgem
  • door het afgeven tegen ontvangstbewijs van een brief aan het Woonloket
  • door te e-mailen naar info@dewoonwinkel.be

Dit onderzoek is gratis wanneer de woningcontroleur het conformiteitsattest kan afleveren na een eerste conformiteitsonderzoek. Als een bijkomend conformiteitsonderzoek noodzakelijk is, rekenen we een administratiekost van € 90,00 aan.

Voordelen van een conformiteitsattest?

Deze verplichting zorgt er voor dat ook de oudste woningen veilig en gezond zijn voor huurders. De Woonwinkel ondersteunt de verhuurders om hun woning aan te passen naar de geldende normen.

Bij huurgeschillen kan je als verhuurder bewijzen dat de woning conform was op het moment dat het conformiteitsattest werd uitgereikt.

Infomarkt

Wij organiseren op maandag 18 december tussen 15.00 en 18.00 u een infomarkt over het verplicht conformiteitsattest in O.C. De Kleine Beer. We nodigen de verhuurders persoonlijk uit per brief.

Meer info en aanvragen

Bij De Woonwinkel, info@dewoonwinkel.be, 050 250 138, www.dewoonwinkel.be/conformiteitsattest

op dinsdag 14 november 2023
Nieuwsoverzicht