Proclaimer

Algemene voorwaarden met betrekking tot online communicatie van de gemeente Beernem

Gebruik van de website 

We proberen de website zo correct, volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Merk je een foutje of verouderde informatie op de website? Dan kan je de beheerder van de website contacteren via communicatie@beernem.be. Of je kan terecht bij het contactadres van de dienst dat op de bewuste webpagina vermeld staat.

Alle informatie op deze website of op de websites van overheidsdiensten of -instellingen waarnaar we verwijzen, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neem je best contact op met de bevoegde dienst. Klik hier voor de contactgegevens van onze diensten.

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar  gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden.

  • Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie op onze website (zoals druk, fotokopie, digitale technieken, internet,…) zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Beernem.
  • Als gebruiker van deze site ben je dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij je hiervoor een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt.

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

De website van de gemeente Beernem kan links naar andere websites bevatten waarvoor de gemeente geen aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

Gemeente Beernem is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

E-mail

De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de gemeente Beernem stroken.

Als je niet de geadresseerde bent en je een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen via een antwoordbericht en de e-mail vervolgens te verwijderen.

De auteur van de e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie.

Elke e-mail uitgaande van de gemeente Beernem of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Privacy

Je leest alles over onze privacybeleid op deze pagina.