Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Beernem streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.beernem.be.

Nalevingsstatus

De website www. www.beernem.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

De onderstaande inhoud is niet toegankelijke om de volgende reden(en):

1 | Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.
Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s:
We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

Onze geluidsopnames van de gemeenteraad / OCMW-raad zijn nog niet voorzien van een transcript. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking.

2 | De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.beernem.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals bv. doorlinking naar websites van organisaties waarmee we samenwerken.

Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

EXTRA TOELICHTING

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS:
    • dit rapport wordt periodiek gegeneerd.
  • Integratie screeningstool in het CMS en op beernem.be:
    • screening bij ingave nieuwe content,
    • periodieke screening van de ganse site.
  • Aanpassing frontend beernem.be met een hoog contrast switch knop.

De gemeente Beernem blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.beernem.be.

De redacteurs waken erover dat de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent nageleefd worden mét aandacht  voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content zoals bv. foto’s.

OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14 september 2020, in samenwerking met de webleverancier LCP, en is voor het laatst herzien op 24 september 2020.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten de aan de communicatiedienst via communicatie@beernem.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

HANDHAVINGSPROCEDURE

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website?

Neem contact op met de gemeente via algemeen.directeur@beernem.be