College / vast bureau

College van Burgemeester en Schepenen / vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de agenda van de gemeenteraad voor en staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Daaronder vallen onder meer de dagelijkse werking van het gemeentebestuur en de uitvoering en opvolging van de verschillende dossiers waarover in de gemeenteraad een beslissing werd genomen. Het college is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen van de hogere overheid (provincie, gewest, staat). 

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert de besluiten van de raad uit. Het vast bureau heeft ook een aantal specifieke bevoegdheden (art. 84-86 Decreet Lokaal Bestuur).

Zittingen en besluitenlijsten

Het college / vast bureau vergadert elke vrijdagvoormiddag. De vergaderingen zijn niet voor publiek toegankelijk. Je kan wel de besluitenlijsten achteraf raadplegen. Voor een overzicht van de besluitenlijsten kan je hier doorklikken naar de raadpleegomgeving van de gemeente Beernem. De besluitenlijsten van 2019 kan je hier raadplegen.

Contactgegevens college/vast bureau

E-mail: secretariaat@beernem.be

Per post:
College van burgemeester en schepenen
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

Deontologische code

Klik hier om de deontologische code van het college en het vast bureau te lezen.