naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen bereidt de agenda van de gemeenteraad voor en staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Daaronder vallen onder meer de dagelijkse werking van het gemeentebestuur en de uitvoering en opvolging van de verschillende dossiers waarover in de gemeenteraad een beslissing werd genomen. Het college is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen van de hogere overheid (provincie, gewest, staat). 

Het college is collegiaal verantwoordelijk. Dit betekent dat er in het college gezamenlijk beslissingen worden genomen.

College van Burgemeester en Schepenen
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem