naar inhoud

Gemeenteraad

  foto: Gemeente- en OCMW-raad

  Klik op de foto voor een overzicht van de raadsleden.

  lees meer

  De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. De gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

  Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

  De OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. De raad bepaalt het beleid van het OCMW. De OCMW-raad kan bevoegdheden delegeren aan het vast bureau, aan een bijzonder comité of aan de algemeen directeur.