Onderzoek naar PFAS op site CleanLease

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een oriënterend bodemonderzoek ontvangen van CleanLease, Vullaertstraat 73 in Oedelem. In de bodem en in het grondwater zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Op basis van die metingen adviseert het Departement Zorg een aantal ‘no regret’-maatregelen in het gebied rond die site.

In het kader van een periodieke onderzoeksplicht werd onder meer de parameter PFAS onderzocht op de site van CleanLease. De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem en het grondwater

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Departement Zorg geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Departement Zorg de maatregelen aanpassen.

We hebben de bewoners in een straal van 500 m rond de site aangeschreven met specifieke aanbevelingen.

Verder onderzoek

De maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-grondwaterverontreiniging. Verder onderzoek is nodig. In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en gaat men na of er van die verontreiniging een risico is voor mens en milieu. OVAM stelt CleanLease op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verdere bodemonderzoeken.

Meer info

op vrijdag 22 september 2023
Nieuwsoverzicht