naar inhoud
RSS Nieuws

Nieuwsoverzicht : Milieu, natuur en groen

 • Eikenprocessierups gespot in W-VL - meld de rupsen bij de Groendienst

  Processierups 02 juli
  De eikenprocessierups is de afgelopen dagen in onze provincie gesignaleerd. Nuttige diertjes, maar soms zorgen ze voor overlast en (enkel) dan moeten ze bestreden worden. Zij bezitten irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Merk je processierupsen op, meldt dit dan zeker aan onze Groendienst.
 • Risicogrond door Tankstation? Bofas wijst de weg naar sanering of terugbetaling.

  Bofas 19 juni
  Was je ooit uitbater van een tankstation? Stond er op jouw eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kan je een beroep doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond voor jou.
 • Antwoorden van Natuurpunt vzw i.k.v. aanvraag windturbinepark

  windmolen 11 juni
  Op woensdag 15 mei was er in het O.C. een infovergadering over de aanvraag tot het oprichten en exploiteren van een windturbinepark met 3 windturbines in de Halvemaanstraat. Tijdens deze infovergadering rezen er enkele vragen gericht aan Natuurpunt vzw. Door hun afwezigheid bleven deze vragen onbeantwoord. Zoals afgesproken tijdens de vergadering publiceren we nu de antwoorden van Natuurpunt vzw.
 • Melding blauwalgen

  blauwalgen 04 juni
  Tijdens de warme en droge zomer van 2018 was er opvallend veel blauwalgenbloei in Vlaanderen. Ook in Beernem werden toen blauwalgen vastgesteld op het Kanaal Gent-Oostende. Blauwalgen houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Merk je blauwalgen op? Of denk je ze op te merken? Meld dit dan aan de Milieudienst.
 • Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar

  Aziatische hoornaar 22 mei
  Vorig jaar is de Aziatische hoornaar zijn invasie in ons land begonnen. We moeten er alles aan doen om de verdere uitbreiding van de Aziatische hoornaar zoveel mogelijk af te remmen. Dit is hard nodig omdat de Aziatische hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen,...) belaagt waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komt te staan.
 • Lang leve de buxusmot

  rups van de buxusmot 21 mei
  De rups van de buxusmot is op dit moment opnieuw bezig met een heuse opmars in de buxusplanten in onze tuinen. Hele buxusmassieven worden kaalgevreten en laten de tuineigenaar gefrustreerd achter. Een correcte en efficiënte aanpak is nodig om deze plaag onder controle te houden.
 • Meld een dode mees

  Mees 21 mei
  Elk broedseizoen ontvangen Velt vzw en Vogelbescherming Vlaanderen meldingen van mislukte broedpogingen. Vooral van kool- en pimpelmezen. Eén, meerdere of alle jongen liggen dood in het nest. Wat is er gebeurd? Soms wordt een link gelegd met een buur die enkele dagen ervoor met pesticiden gespoten heeft. Stierven de jongen doordat ze vergiftigde rupsen aten?
 • Een nette buurt, ook voor jou? #properbeernem

  Voor en na. Manlief helpt de gemeente een handje we zagen ons voetpad niet meer #igbeernem #grotekuis #properevoetpaden 27 maart
  En nette leefomgeving is fijn voor iedereen. We zetten daarom sterk in op pesticidenvrije onkruidbeheersing. Zo hebben we onder meer een aannemer aangesteld voor veegborstelwerken op de gewestwegen en grote invalswegen. Maar we rekenen ook op jou. Hou het voetpad en de goot voor je eigen deur proper.
 • Verjonging dreven Beverhoutsveld

  Meyersdreef 06 maart
  De komende dagen worden er bomen geveld in Beverhoutsveld. Deze vellingswerken kaderen binnen het drevenbeheersplan Beverhoutsveld dat in 2013 werd opgemaakt door Regionaal landschap Houtland. Na het vellen volgt een heraanplant in het plantseizoen 2019-2020.
 • Bijenbordje voor bijenvriendelijke tuinen en terreinen

  bijenbordje 22 februari
  Maak van jouw perceel een pesticidenvrije bloemenrijkdom en ontvang van de gemeente Beernem het label ‘bijen-vriendelijke tuin’. Inderdaad, sinds 2016 kunnen eigenaars van bijenvriendelijke tuinen en terreinen in Beernem een bijenbordje aanvragen bij de Beernemse bijenwerkgroep. Er zijn ondertussen ruim 60 bordjes verdeeld.
 • Beernem ontvangt Bijenbord ‘Bijenvriendelijke gemeente’ 2018

  Bijenbord Beernem 21 december
  Op de finale van Groene Lente 2018 op 13 december ontving Beernem een bijenbord ‘Bijenvriendelijke gemeente’ met maar liefst 3 bijensymbolen! Na de titel ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ in 2017 is dit opnieuw een mooie waardering voor alle inspanningen die we leveren om de gemeente op een hedendaagse manier bijenvriendelijk te maken.
 • Tweede publieke laadpaal voor elektrische wagens staat aan O.C. De Kleine Beer

  elektrische laadpaal aan O.C. 14 november
  Een eerste laadpaal werd begin 2018 geplaatst op de parking van sportpark Den Akker. Nu is er een tweede publieke laadpaal voor elektrische wagens in Beernem. Deze staat op de parking van O.C. De Kleine Beer.
1-12 Van 12