RSS Nieuws

Nieuwsoverzicht : Milieu, natuur en groen

 • Alle berichten

Lijst nieuwsberichten

 • Maaien van de bermen

  maaien van de bermen 08 mei
  Het maaien van bermen gebeurt tweemaal per jaar volgens het Vlaamse Bermbesluit, met een eerste maaibeurt na 15 juni en een tweede na 15 september. We maaien dus in principe niet in de maand mei, tenzij het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is (zichtbaarheid op kruispunten). Het nieuwe bermbeheerplan laat toe dat er op enkele plaatsen toch in de maand mei wordt gemaaid.
 • Maai mei niet

  Maai mei niet 04 mei
  Wij gaan in mei een maand lang minder maaien. Daardoor krijgen we meer bloemen. Die zorgen op hun beurt voor voedsel voor bijen, hommels en vlinders – beestjes die cruciaal zijn voor het ecosysteem en de landbouw. En wij kunnen natuurlijk genieten van alle bloemenpracht.
 • Premie voor bewoonde zwaluwnesten

  zwaluwen 05 april
  Er zijn steeds minder zwaluwen. Een van de oorzaken daarvan is het verlies van geschikte nestplaatsen. Daarom geven we, in samenwerking met Natuurpunt, een premie voor bewoonde zwaluwnesten.
 • Meld dode vogels via gratis influenzalijn

  Scherm je kippen af, of hok ze op, om contact met wilde vogels te vermijden. #vogelgriep is in het land #igbeernem 24 maart
  Vind je een dode vogel? Meld dit dan aan de (gratis) influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800 99 777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek. Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar de kadavers verwijderen.
 • Kijk uit voor de Aziatische hoornaar

  verschil tussen Aziatische hoornaar en Europese hoornaar 02 maart
  De Europese hoornaar is nuttig voor de biodiversiteit, zachtaardig en mag je niet verdelgen. In tegenstelling tot de Aziatische hoornaars. Die zijn heel schadelijk voor de biodiversiteit en landbouw. Daarom is het belangrijk om goed op te letten of je geen Aziatische hoornaar of een nest terugvindt bij jou in de buurt.
 • Doe mee met de Lenteschoonmaak

  Lenteschoonmaak 27 februari
  De Lenteschoonmaak is een grootschalige opruimactie waarbij duizenden vrijwilligers zwerfvuil te lijf gaan over heel Vlaanderen! Dat kunnen kleine opruimacties van de eigen berm of straat zijn of grote acties waarbij je je ganse wijk optrommelt. De Lenteschoonmaak is van zaterdag 18 maart tot en met zondag 2 april.
 • Onderzoek naar PFAS op site Bio-Electric

  23 december
  Uit een verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging op de site van Bio-Electric, Wellingstraat 109, blijkt dat er een duidelijke aanwijzing is voor een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. Er volgt nu een verder bodemonderzoek. We hebben de bewoners in een straal van 500 m rond de site aangeschreven met specifieke aanbevelingen.
 • Geveltuintjes voor meer kleur

  Geveltuin 16 september
  Een geveltuin is een smalle strook groen langs of tegen een gevel. Geveltuinen zijn niet enkel leuk in het straatbeeld, ze verbeteren de luchtkwaliteit, vergroten de biodiversiteit, nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling, bufferen water… Kortom, alleen maar voordelen. Daarom willen we inwoners aanmoedigen om hun gevel op te fleuren met een geveltuin.
 • Maak gebruik van de elektrische deelwagens

  deelauto 05 februari
  Samen met de energiecoöperatie CoopStroom cvba so sloegen we de handen in elkaar met het project 'Coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit te Beernem’. Heb je interesse om coöperant te worden en zo ook gebruik te maken van de 2 deelwagens? Neem dan zeker contact op met CoopStroom cvba so of met de Milieudienst.
1-9 Van 9