naar inhoud
RSS Nieuws

Nieuwsoverzicht : Milieu, natuur en groen

  • Bijenvriendelijk groenbeheer

    bijenvriendelijk groenbeheer 14 augustus
    Merkte je ook al de bloemenrijke graszones op in je buurt? Het zijn zones die we minder maaien en waar insecten, zoals bijen en hommels, op afkomen. We willen meer inzetten op biodiversiteit en laten daarom hier en daar het gras doorgroeien met prachtige wilde bloemen tot gevolg. Wanneer deze bloemen uitgebloeid zijn, nemen we de zones opnieuw onder handen.
  • Eikenprocessierups gespot in W-VL - meld de rupsen bij de Groendienst

    Processierups 02 juli
    De eikenprocessierups is de afgelopen dagen in onze provincie gesignaleerd. Nuttige diertjes, maar soms zorgen ze voor overlast en (enkel) dan moeten ze bestreden worden. Zij bezitten irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Merk je processierupsen op, meldt dit dan zeker aan onze Groendienst.
  • Risicogrond door Tankstation? Bofas wijst de weg naar sanering of terugbetaling.

    Bofas 19 juni
    Was je ooit uitbater van een tankstation? Stond er op jouw eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kan je een beroep doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond voor jou.
  • Antwoorden van Natuurpunt vzw i.k.v. aanvraag windturbinepark

    windmolen 11 juni
    Op woensdag 15 mei was er in het O.C. een infovergadering over de aanvraag tot het oprichten en exploiteren van een windturbinepark met 3 windturbines in de Halvemaanstraat. Tijdens deze infovergadering rezen er enkele vragen gericht aan Natuurpunt vzw. Door hun afwezigheid bleven deze vragen onbeantwoord. Zoals afgesproken tijdens de vergadering publiceren we nu de antwoorden van Natuurpunt vzw.
  • Melding blauwalgen

    blauwalgen 04 juni
    Tijdens de warme en droge zomer van 2018 was er opvallend veel blauwalgenbloei in Vlaanderen. Ook in Beernem werden toen blauwalgen vastgesteld op het Kanaal Gent-Oostende. Blauwalgen houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Merk je blauwalgen op? Of denk je ze op te merken? Meld dit dan aan de Milieudienst.
  • Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar

    Aziatische hoornaar 22 mei
    Vorig jaar is de Aziatische hoornaar zijn invasie in ons land begonnen. We moeten er alles aan doen om de verdere uitbreiding van de Aziatische hoornaar zoveel mogelijk af te remmen. Dit is hard nodig omdat de Aziatische hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen,...) belaagt waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komt te staan.
  • Lang leve de buxusmot

    rups van de buxusmot 21 mei
    De rups van de buxusmot is op dit moment opnieuw bezig met een heuse opmars in de buxusplanten in onze tuinen. Hele buxusmassieven worden kaalgevreten en laten de tuineigenaar gefrustreerd achter. Een correcte en efficiënte aanpak is nodig om deze plaag onder controle te houden.
  • Een nette buurt, ook voor jou? #properbeernem

    Voor en na. Manlief helpt de gemeente een handje we zagen ons voetpad niet meer #igbeernem #grotekuis #properevoetpaden 27 maart
    En nette leefomgeving is fijn voor iedereen. We zetten daarom sterk in op pesticidenvrije onkruidbeheersing. Zo hebben we onder meer een aannemer aangesteld voor veegborstelwerken op de gewestwegen en grote invalswegen. Maar we rekenen ook op jou. Hou het voetpad en de goot voor je eigen deur proper.
  • Verjonging dreven Beverhoutsveld

    Meyersdreef 06 maart
    De komende dagen worden er bomen geveld in Beverhoutsveld. Deze vellingswerken kaderen binnen het drevenbeheersplan Beverhoutsveld dat in 2013 werd opgemaakt door Regionaal landschap Houtland. Na het vellen volgt een heraanplant in het plantseizoen 2019-2020.
  • Bijenbordje voor bijenvriendelijke tuinen en terreinen

    bijenbordje 22 februari
    Maak van jouw perceel een pesticidenvrije bloemenrijkdom en ontvang van de gemeente Beernem het label ‘bijen-vriendelijke tuin’. Inderdaad, sinds 2016 kunnen eigenaars van bijenvriendelijke tuinen en terreinen in Beernem een bijenbordje aanvragen bij de Beernemse bijenwerkgroep. Er zijn ondertussen ruim 60 bordjes verdeeld.
1-10 Van 10