RSS Nieuws

Nieuwsoverzicht : Milieu, natuur en groen

 • Alle berichten

Lijst nieuwsberichten

 • Week van de Handhaving: doe jij ook mee?

  handhaving 03 oktober
  Elk jaar organiseert Mooimakers de Week van de Handhaving. Dit jaar vindt deze plaats van 3 t.e.m. 9 oktober. Tijdens die week wordt er meer aandacht gevraagd voor sluikstorten en zwerfvuil. Overal in de gemeente roepen we op om ontmoetingsplekken mee proper te houden. Dit jaar richt de actie zich op jongeren tussen 10 en 18 jaar en op de Beeremse jeugdverenigingen.
 • Vogelgriep in Beernem

  Kleurrijke groenafval verwerkers #igbeernem 21 september
  Het FAVV, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, heeft op 21 september 2022 vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Beernem (=haard). Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels de oorzaak van de uitbraak.
 • Geveltuintjes voor meer kleur

  Geveltuin 16 september
  Een geveltuin is een smalle strook groen langs of tegen een gevel. Geveltuinen zijn niet enkel leuk in het straatbeeld, ze verbeteren de luchtkwaliteit, vergroten de biodiversiteit, nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling, bufferen water… Kortom, alleen maar voordelen. Daarom willen we inwoners aanmoedigen om hun gevel op te fleuren met een geveltuin.
 • Behaag je tuin: groepsaankoop streekeigen plantgoed

  Behaag je tuin 01 september
  Behaag je tuin is de nieuwe naam voor de actie ‘Behaag het Houtland’ van het Regionaal Landschap Houtland & Polders. De groepsaankoop voor plantgoed staat garant voor een assortiment van gemengde streekeigen hagen, heggen, houtkanten, wilgenpoten en hoogstambomen. Bovendien garandeert de groepsaankoop 100% streekeigen plantgoed met het label ‘plant van hier’. Bestellen kan vanaf 1 september tot 31 oktober.
 • Aannemer maait de wegbermen

  maaien wegbermen 24 juni
  De aannemer is gestart met het maaien van de wegbermen. Hij maait eerst de bermen langs de fietspaden van de gewestwegen en de belangrijkste invalswegen, daarna komen de andere bermen aan bod. We maaien de bermen op de momenten die vastgelegd zijn in het Bermdecreet (dus niet voor 15 juni). Op die manier kunnen de bermen aan zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren een kans bieden.
 • PFAS-verontreiniging op het terrein 't Maandagsche

  blusschuim 16 mei
  Uit een verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging op het terrein 't Maandagsche blijkt dat er een duidelijke aanwijzing voor een ernstige historische bodemverontreiniging aanwezig is, zowel in de bodem, het grondwater als de waterbodem (slib), ter hoogte van de brandweeroefenzones. Er volgt nu een beschrijvend bodemonderzoek. We hebben de eigenaars/gebruikers in een straal van 500 m rond de site aangeschreven met specifieke aanbevelingen.
 • Maaiwerken langs kanaal

  De Vlaamse Waterweg - logo 15 mei
  Om de natuur te beschermen, maait De Vlaamse Waterweg de bermen slechts op bepaalde momenten zoals vastgelegd in het Bermbesluit. D.w.z. dat er tijdens de eerste maaibeurt gemaaid wordt vanaf 15 juni t.e.m. 31 juli en tijdens de tweede maaibeurt vanaf 15 september t.e.m. 31 oktober. Voor de meeste waterlopen zijn er bermbeheerplannen opgemaakt in samenspraak met het agentschap voor Natuur en bos. Dan gelden er andere voorwaarden/termijnen dan vooropgesteld in het bermbesluit.
 • Natuurvriendelijk maaibeheer voor meer bijen

  natuurvriendelijk maaibeheer 31 maart
  Op onze (begraaf)parken en andere groenzones passen we al enkele jaren natuurvriendelijk maaibeheer toe. Dat houdt in dat we die zones twee keer per jaar maaien. Door het gras minder vaak te maaien, kan het uitgroeien tot een waardevolle graszone die meer (honing)bijen, vlinders en allerlei andere insecten aantrekt. Minder maaien betekent dus meer biodiversiteit.
 • Inzameling autobanden op het recyclagepark

  inzameling autobanden 28 januari
  Je kan voortaan gratis met je oude autobanden naar het recyclagepark.
 • De Grote Grondvraag: hoe gezond is jouw grond?

  de grote grondvraag 26 november
  Hoe gezond is jouw grond? Op die vraag willen we een antwoord bieden. De Grote Grondvraag geeft je de kans om te controleren of je grond vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden.
 • Burgemeestersconvenant 2030

  01 maart
  Beernem maakt, samen met de gemeenten Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgen en Zuienkerke, deel uit van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen. Als deel van de groep ondertekent Beernem het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.
 • Maak gebruik van de elektrische deelwagens

  deelauto 05 februari
  Samen met de energiecoöperatie CoopStroom cvba so sloegen we de handen in elkaar met het project 'Coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit te Beernem’. Heb je interesse om coöperant te worden en zo ook gebruik te maken van de 2 deelwagens? Neem dan zeker contact op met CoopStroom cvba so of met de Milieudienst.
1-12 Van 12