Samen maken we de mobiliteitsswitch

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudig

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

Hoppin is de nieuwe naam voor het bundelen van alle openbaarvervoersoplossingen.

Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken (en later ook betalen) kan via de app, de website of het callcenter van de Hoppincentrale.

Op naar de mobiliteitsswitch

In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet
en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Meer info

Klik hier om meer te lezen over basisbereikbaarheid

op dinsdag 22 februari 2022
Nieuwsoverzicht