Attesten aanvragen? Doe het online!

Je hoeft niet voor alles naar het gemeentehuis te komen. Sommige dingen kan je ook gewoon online regelen, bv. als je een document nodig hebt.

E-Loket

Via het e-loket op deze website kan je alle akten en attesten gemakkelijk aanvragen. De dienst burgerzaken stuurt het gevraagde attest vervolgens met de post op.

Top 3 van de akten en attesten die de Beernemnaars online aanvragen:

 1. Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag)
 2. Attest gezinssamenstelling
 3. Bewijs van woonst (bewijs van inschrijving in de gemeente)

Mijn Dossier

Je kan via de online toepassing ‘Mijn Dossier’ ook een aantal attesten opvragen. Dit kan via https://mijndossier.rrn.fgov.be. Zorg ervoor dat je eID in de kaartlezer zit op het moment dat je naar de website surft. Na het ingeven van je pincode kan je het attest dat je nodig hebt onmiddellijk opslaan op je pc, tablet,…

De attesten dragen de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. Hoewel het afgedrukte attest dezelfde juridische waarde heeft als het digitale attest willen wij toch sterk aanbevelen (enkel) de digitale versie van het attest te gebruiken.

Welke attesten kan je opvragen via Mijn Dossier?

 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van leven
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van het kiesregister
 • Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

Meer info

Bij de dienst burgerzaken, burgerzaken@beernem.be, 050 28 91 43.

op vrijdag 16 februari 2018
Nieuwsoverzicht