Gemeenteraad

  foto: Gemeente- en OCMW-raad

  Klik op de foto voor een overzicht van de raadsleden.

  lees meer

  De leden van de gemeenteraad en OCMW-raad worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. De samenstelling wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

  Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

  De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. De OCMW-raad bepaalt het beleid van het OCMW.