Deontologische code

Een deontologische code geeft een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden:

 • dienstbaarheid
 • functionaliteit
 • onafhankelijkheid
 • openheid
 • vertrouwelijkheid
 • zorgvuldigheid

Onderaan kan je de deontologische code downloaden voor de leden van het college, het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Deontologische commissie

Alle steden en gemeenten in Vlaanderen zijn verplicht om een deontologische commissie op te richten. Deze commissie ziet toe op de verantwoordelijke invulling van de lokale politieke mandaten.

Samenstelling deontologische commissie

Voorzitter: Kris Vincke
Fractie CD&V:

 • Fractievoorzitter: Dries Dhont
  • Plaatsvervanger: Jos Sypré

Fractie N-VA:

 • Fractievoorzitter: Gijs Degrande
  • Plaatsvervanger: William Brysse

Fractie Groen:

 • Fractievoorzitter: Roos Lambrecht
  • Plaatsvervanger: Rolle De Bruyne

Fractie Vooruit:

 • Fractievoorzitter: Vicky Reynaert
  • Plaatsvervanger: Martine Proot