Deontologische code

Hieronder kan je de deontologische code downloaden voor de leden van het college, het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad.