Buurtfeest-speelstraat-sneeuwstraat

Straatfeest-bbq altijd leuk Thx #beernem #postwegel #igbeernem

Banden tussen bekende en onbekende buren versterken, daar staan buurtfeesten en speelstraten voor. Bij het inrichten van een buurtfeest, speelstraat of sneeuwstraat sluiten we de straat (of een deel ervan) af en mogen enkel bewoners er stapvoets rijden.

Bovendien heb je de mogelijkheid om op die dag een springkasteel, een zandbak, een tent… op straat te plaatsen.

Meer info

Organiseer je een buurtfeest, speelstraat of sneeuwstraat in één van deze maanden, dan kan je een Buurtoppepper aanvragen:

  • Winter: december, januari
  • Zomer: juni, juli, augustus, september

Een Buurtoppepper is een financiële ondersteuning van € 100. Een straat of buurtcomité kan twee keer per jaar een buurtoppepper ontvangen. 

Je kan ook een gratis sport-en speelkoffer ontlenen. Kijk hier voor meer info. 

Voorwaarden

  • Een speelstraat of buurtfeest is enkel mogelijk in een straat waarin er geen openbaar vervoer rijdt en de maximumsnelheid er 50 of 30 km/u bedraagt.
  • Uit de bewonersenquête moet blijken dat 2/3 van de straatbewoners akkoord gaat om een buurtfeest of speelstraat te houden.

Procedure

Klik op onderstaande link 'Buurtfeest / speelstraat: aanvraag' om een buurtfeest of speelstraat aan te vragen. Vergeet niet de bewonersenquête op te laden. Ofwel kan je het aanvraagformulier "buurtfeest/speelstraat incl. bewonersenquête" hieronder downloaden, invullen en bezorgen aan de dienst feestelijkheden.

Vervolgens wordt jouw aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Dien dus zeker 6 weken op voorhand je aanvraag in.

Dienst evenementen

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u