Buurtfeest: aanvraag

Doe je aanvraag minstens 4 weken op voorhand. Bij aanvragen die hier niet aan voldoen kunnen we de uitvoering niet garanderen.