Tarieven recyclagepark

Tarief per recycleerbaar materiaal

We passen het ‘de vervuiler betaalt’-principe toe.
Dit betekent dat je meer betaalt naargelang het aangevoerde materiaal een hogere verwerkingskost heeft. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de tarieven.

Voor zelfstandigen gelden bijkomende voorwaarden.

  Volume < 250 l* 250 l < volume < 1 m³
Elektrische toestellen € 0,00 € 0,00
Metalen € 0,00 € 0,00
Kaarsresten € 0,00 € 0,00
Kurk € 0,00 € 0,00
Kleine kringloopgoederen € 0,00 € 0,00
Matrassen € 0,00 € 0,00
Papier en karton € 0,00 € 1,00
PMD (en zachte PE-folies) in PMD-zak € 0,00 niet
Bol wit glas € 0,00 niet
Bol gekleurd glas € 0,00 niet
Textiel € 0,00 niet
Frituurolie en -vet € 0,00 niet
Afvalolie € 0,00 niet
Piepschuim € 0,00 niet
TL- en spaarlampen € 0,00 niet
Lege verfpotten € 0,00 niet
Klein gevaarlijk afval € 0,00 niet
(Auto)banden € 0,00 (max. 4 stuks) niet
Groenafval, gazonmaaisel en boomwortels € 1,00 / zak van 50 l € 6,00
Snoeihout € 1,00 / bundel € 6,00
Harde kunststoffen € 1,00 / zak van 50 l € 6,00
Hout € 1,00 / zak van 50 l € 6,00
Zuiver steenpuin € 1,00 / zak van 50 l € 6,00
Beton € 1,00 / zak van 50 l € 6,00
Keramiek, porselein, kristal, vuurvast glas (stortafval klasse III) € 1,00 / zak van 50 l € 12,00
Vlak glas € 1,00 / zak van 50 l € 12,00
Kalkhoudend afval (cellenbeton, kalksteen, gipsplaten, ytong, pleister, ...) € 1,00 / zak van 50 l € 12,00
Gesorteerd recycleerbaar klein afval, diverse fracties € 1,00 / zak van 50 l € 12,00

*   < 250 l: +/- equivalent van de kofferbak van een gemiddelde auto

**  > 250 l en < 1 m3: +/- equivalent van de kofferbak van een break of een 1-assige aanhangwagen of 6 à 20 zakken van 50 l

Maximum tarief

Breng je uitsluitend hierboven opgesomde recycleerbare materialen aan, binnen het maximumvolume van 1 m3, dan kost je bezoek maximum € 12,00.

Extra tarieven voor speciale fracties

Roofing, asfalt, isolatiewol, isolatieplaten, bitumenplaten, rubber (stortafval klasse II) € 2,00 / zak van 50 l of € 24,00 / m³
Asbest (vrijstelling van 1 m3 / gezin / jaar) € 2,00 / plaat of € 24,00 / m³
Grofvuil € 1,50 / stuk
Landbouwfolie € 2,00 / pak 20 kg of € 20,00 / m³

Voer je (ook nog) stortafval klasse II, asbest, grofvuil en/of landbouwfolie aan, binnen het maximumvolume van 1 m3, dan betaal je bovenstaande tarieven extra.

Tarieven voor grofvuil

Grofvuil wordt als volgt getarifeerd:

  • € 1,50 per stuk grofvuil, dit is de hoeveelheid grofvuil die 1 persoon in 1 keer, zonder enige hulp en op een nette en veilige manier in de container kan brengen.
  • € 3,00 als je tijdens eenzelfde bezoek twee maal een stuk naar de container brengt of voor stukken waarbij je de hulp nodig hebt van een tweede persoon.

Enkele voorbeelden

3 zakken gazonmaaisel

+ 5 bundels snoeihout

+ versleten 2-persoonsmatras

= € 6,00

€ 3,00

+ € 5,00

+ € 0,00

Tip: IVBO haalt je groenafval kosteloos op bij je thuis – raadpleeg de afvalkalender

4 zakken steenpuin

+ ½ m3 karton

+ 2 gebroken ruiten (glas)

+ 4 asbestplaten

= € 14,00

€ 4,00

+ € 1,00

+ € 1,00

+ € 8,00

Tip: IVBO haalt je papier en karton kosteloos op bij je thuis – raadpleeg de afvalkalender

8 zakken steenpuin

+ 300 l keramische materialen

+ 6 zakken kalkafval

= € 12,00

€ 6,00

+ € 12,00

+ € 12,00

Voor recycleerbare materialen binnen het maximumvolume van 1 m3 geldt het maximumtarief van € 12,00.

Meer info

IVBO, info@ivbo.be, 050 45 63 14 

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u