Bedrijfsafval

Vergelijkbaar bedrijfsafval

Ben je een zelfstandig ondernemer of beheerder van een instelling van openbaar nut? Dan heb je ongetwijfeld afvalstoffen afkomstig uit je bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, ook wel vergelijkbaar bedrijfsafval genoemd (bv. kantineafval, kantoorafval, …).

Een voorbeeld: een schoonmaakbedrijf zet zijn vestiging in een nieuw kleurtje. De verfresten zijn vergelijkbare afvalstoffen. Verfresten van een schildersbedrijf vallen niet onder deze categorie.

Voor afval dat qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval biedt de gemeente Beernem volgende service aan:

  • Kleine, beperkte hoeveelheden vergelijkbaar restafval mag je aanbieden in de huisvuilzak die wekelijks aan huis opgehaald wordt. Je mag wekelijks maximaal 2 zakken met restafval aanbieden.
  • Alternatief en zeker voor grotere hoeveelheden restafval kan je een beroep doen op een privébedrijf of IVBO (tel 050/45 63 11).
  • De fracties PMD en papier en karton worden huis-aan-huis opgehaald, voor zover het gaat om hoeveelheden die vergelijkbaar zijn met hoeveelheden die door een normaal gezin geproduceerd worden. Voor grote hoeveelheden papier en karton doe je beroep op een privébedrijf of IVBO (tel 050/45 63 11). 
  • Bepaalde fracties vergelijkbaar bedrijfsafval kan je naar het recylagepark brengen. Raadpleeg de afvalkalender voor de voorwaarden! Inlichtingen kan je bekomen bij de IVBO.
  • Gooi nog bruikbare toestellen of goederen niet meteen weg. Een opruiming bij een stopzetting, oud winkelmeubilair, overstocks, afgedankt kantoormateriaal,… Een telefoontje naar kringwinkel ’t Rad (050/34 94 00) is altijd een goed idee!

Niet-vergelijkbaar bedrijfsafval

Voor afval uit jouw bedrijfsactiviteit dat niet vergelijkbaar is met huishoudelijk afval werk je best een oplossing op maat voor jouw bedrijf uit.

Opgelet: Door de inwerkingtreding van het Vlarema ben je verplicht om een contract af te sluiten met een afvalstoffeninzamelaar voor je bedrijfsafval.

Duurzaam ondernemen

Dat doe je door zoveel mogelijk afval te vermijden, door duurzaam te consumeren en te produceren en door daarna afval optimaal te sorteren om te recycleren. Zo vermijden we onnodige afvalstoffen en worden ontstane afvalstoffen terug beschikbaar. Zo kunnen we materiaalkringlopen sluiten.

Meer info

Met vragen kan je terecht bij de OVAM via info@ovam.be of je kan surfen naar www.ovam.be.

www.ivbo.be, info@ivbo.be

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u