Klokkenluidersregeling gemeente Beernem

De klokkenluidersregeling heeft als doel om de personen te beschermen die informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden (bv. bij een vermoeden van onregelmatigheden zoals fraude of corruptie). Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Het intern meldkanaal is het kanaal bij voorkeur voor personeelsleden. Men kan ook een melding doen bij het extern meldkanaal. Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden. 

  • Intern meldkanaal: 
    • klokkenluider@beernem.be
    • 050 28 91 46 of 050 28 91 29
    • per brief gericht aan meldpunt klokkenluiders, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem. De brief wordt niet geopend (dus ook niet ingescand), maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan het interne meldkanaal bezorgd.
    • op afspraak
  • extern meldkanaal: Audit Vlaanderen

Onderscheid tussen klacht en klokkenluidersmelding

Een klokkenluidersmelding gaat over de melding van informatie over een inbreuk die verkregen is in het kader van werkgerelateerde activiteiten. Die personen lopen na melding het risico op represailles. De klokkenluidersregeling biedt dus een bescherming aan personen die economisch kwetsbaar zijn tegenover van de persoon van wie zij de facto afhankelijk zijn voor hun werk.

Wanneer er geen sprake is van een dergelijke werkgerelateerde machtsongelijkheid, bijvoorbeeld bij inwoners, is de bescherming tegen represailles niet nodig. Inwoners kunnen gebruik maken van de klachtenregeling. Als je niet tevreden bent over de manier waarop een gemeentelijke dienst of medewerker je heeft behandeld, dan kan je een klacht indienen