Subsidie kleine landschapselementen (kle)

Je kan een subsidie aanvragen voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen in agrarisch of natuurgebied in Beernem.

Sinds 2024 komt ook machinaal knotten in aanmerking.

Waarvoor kan je wel een subsidie ontvangen? 

 • Je onderhoudt hagen (snoeien), heggen of houtkanten (uitdunnen of volledig snoeien).
 • Je plant knotbomen of bomenrijen aan. 
 • Je knot knotbomen. 
 • Je onderhoudt wegbermen (waar de gemeente normaal instaat voor het onderhoud). 

Waarvoor kan je geen subsidie ontvangen? 

 • Je legt een groenscherm aan in het kader van een bouwdossier. 
 • Je plant dezelfde soort opnieuw aan, na toelating van de burgemeester om te vellen wegen acuut gevaar. 
 • Je plant opnieuw aan na een vergunde kapping die als voorwaarde opgelegd is in een omgevingsvergunning. 
 • Je plant of onderhoudt siertuinen en de randbeplanting ervan. 
 • Je legt een bos aan.  

Voorwaarden

 • Maximaal € 250,00/aanvrager/jaar
 • De landschapselementen zijn gelegen in agrarisch gebied of natuurgebied

Procedure

Je dient het aanvraagformulier voor uitvoering van de werken in bij de milieudienst:

 • vóór 15 maart: aanplanten en knotten van bomen
 • vóór 1 mei: onderhoud

Dit kan op twee manieren:

 • Je vult het webformulier hieronder in.
 • Je downloadt het aanvraagformulier, vult het in en stuurt het op met de post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem.

Bedrag

Subsidie voor aanplanten

 • Aanplant knotbomen:
  • Niet-bewortelde pootstokken (wilg)
  • € 2,50/boom
  • minimaal 10 bomen
  • plantafstand 5 tot 7 meter
  • stamomtrek minstens 20 cm
 • Aanplant bomenrij:
  • Bewortelde bomen
  • € 2,50/boom
  • Minimaal 10 bomen
  • plantafstand 7 tot 10 meter
  • stamomtrek 8 tot 10 cm

Subsidie voor onderhoud

 • Jonge knotbomen: € 10 per 2 bomen
 • Onderhoud knotbomen: € 10/boom (min. 5-jarige takken)
 • Snoeien van hagen: € 0,50/lopende meter (min. 30 meter, om de 2 jaar)
 • Uitdunnen of volledig snoeien van heggen en houtkanten: € 1,00/lopende meter (min. 30 meter, om de 7 jaar)
 • Maaien van wegbermen: € 10 per 100 meter (min. 500 meter, onderhouden volgens bermenbesluit (27/06/1984) maaien en oprapen binnen de 10 dagen)

Regelgeving

Klik hier om het reglement te lezen.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u