naar inhoud

Subsidie kleine landschapselementen (kle)

Je kan een subsidie aanvragen voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen in agrarisch of natuurgebied in Beernem.

Hiervoor kan je een subsidie ontvangen:

 • het onderhouden van hagen (snoeien) en heggen en houtkanten (uitdunnen of volledig snoeien)
 • het aanplanten van knotbomen en bomenrijen en het knotten van knotbomen
 • het onderhouden van wegbermen (waar de gemeente normaal voor het onderhoud instaat)

Komt niet in aanmerking:

 • Aanleg van een groenscherm in het kader van een bouwdossier.
 • Verplichte heraanplant na kapvergunning.
 • Aanplanting of onderhoud van siertuinen en de randbeplanting ervan.
 • Aanleg van een bosje.

Voorwaarden

 • max. € 190,00/kadastraal perceel/jaar en max. € 250,00/aanvrager/jaar
 • gelegen in agrarisch of natuurgebied

Procedure

Je dient het aanvraagformulier in bij de Milieudienst:

 • vóór 1 mei: maaien wegbermen, snoeien hagen en heggen
 • vóór 15 maart: aanplanten en knotten van bomen

Bedrag

 • Aanplant knotbomen: € 2,50/boom (min 10 bomen, afstand 7 à 10 meter)
 • Onderhoud knotbomen: € 10/boom (min. 5-jarige takken)
 • Snoeien van hagen: € 0,50/lopende meter (min. 30 meter, om de 2 jaar)
 • Uitdunnen of volledig snoeien van heggen en houtkanten: € 1,00/lopende meter (min. 30 meter, om de 7 jaar)
 • Maaien van wegbermen: € 0,10/lopende meter (min. 500 meter, onderhouden volgens bermenbesluit (27/06/1984) maaien en oprapen binnen de 10 dagen)

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u