Subsidie kleine landschapselementen (kle)

Je kan een subsidie aanvragen voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen in agrarisch of natuurgebied in Beernem.

Hiervoor kan je een subsidie ontvangen:

 • het onderhouden van hagen (snoeien) en heggen en houtkanten (uitdunnen of volledig snoeien)
 • het aanplanten van knotbomen en bomenrijen en het knotten van knotbomen
 • het onderhouden van wegbermen (waar de gemeente normaal voor het onderhoud instaat)

Komt niet in aanmerking:

 • Aanleg van een groenscherm in het kader van een bouwdossier.
 • Verplichte heraanplant na kapvergunning.
 • Aanplanting of onderhoud van siertuinen en de randbeplanting ervan.
 • Aanleg van een bosje.

Voorwaarden

 • max. € 190,00/kadastraal perceel/jaar en max. € 250,00/aanvrager/jaar
 • gelegen in agrarisch of natuurgebied

Procedure

Je dient het aanvraagformulier in bij de Milieudienst:

 • vóór 1 mei: maaien wegbermen, snoeien hagen en heggen
 • vóór 15 maart: aanplanten en knotten van bomen

Bedrag

 • Aanplant knotbomen: € 2,50/boom (min 10 bomen, afstand 7 à 10 meter)
 • Onderhoud knotbomen: € 10/boom (min. 5-jarige takken)
 • Snoeien van hagen: € 0,50/lopende meter (min. 30 meter, om de 2 jaar)
 • Uitdunnen of volledig snoeien van heggen en houtkanten: € 1,00/lopende meter (min. 30 meter, om de 7 jaar)
 • Maaien van wegbermen: € 0,10/lopende meter (min. 500 meter, onderhouden volgens bermenbesluit (27/06/1984) maaien en oprapen binnen de 10 dagen)

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u