Subsidie kleine landschapselementen: aanvraag

Je kan een subsidie aanvragen voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen in agrarisch of natuurgebied in Beernem.

Waarvoor kan je wel een subsidie ontvangen? 

  • Je onderhoudt hagen (snoeien), heggen of houtkanten (uitdunnen of volledig snoeien).
  • Je plant knotbomen of bomenrijen aan. 
  • Je knot knotbomen. 
  • Je onderhoudt wegbermen (waar de gemeente normaal instaat voor het onderhoud). 

Waarvoor kan je geen subsidie ontvangen? 

  • Je legt een groenscherm aan in het kader van een bouwdossier. 
  • Je plant dezelfde soort opnieuw aan, na toelating van de burgemeester om te vellen wegen acuut gevaar. 
  • Je plant opnieuw aan na een vergunde kapping die als voorwaarde opgelegd is in een omgevingsvergunning. 
  • Je plant of onderhoudt siertuinen en de randbeplanting ervan. 
  • Je legt een bos aan.