Bouw- en sloopafval (selectief slopen)

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dit is drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Het apart inzamelen van de verschillende afvalstromen bij sloop- en verbouwingswerken zorgt voor maximaal hergebruik / recyclage, waardoor minder afval naar de stortplaats gevoerd moet worden.

Wat is selectief slopen?

 • alle afvalstromen afzonderlijk houden (asbest, glas, hout, kunststof…)

Wanneer selectief slopen?

 • bij (grote) verbouwingen
 • bij werken waarbij veel steenpuin vrij komt (bv. heraanleggen oprit of terras)

Hoe selectief slopen?

 • Start met het verwijderen van de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.
 • Daarna kan je de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc. afzonderlijk inzamelen.
 • Hou ook klein gevaarlijk afval (KGA) zoals batterijen, verfrestanten, olie, solventen, spuitbussen, teerhoudend afval, … apart.
 • Ook folies, verpakkingen, papier en karton, isolatiemateriaal, … kan je uiteraard apart inzamelen.

Waarom?

 • Door de afvalstromen afzonderlijk te houden, ontstaan zuivere stromen en kunnen deze maximaal benut worden (hergebruik en recyclage). Bv.: steenpuin wordt gebroken en gebruikt voor de productie van stabilisé of beton.
 • Financieel voordeel: deze stroom moet niet eerst gesorteerd worden, alvorens te recycleren. Daardoor is bijvoorbeeld een container zuiver steenpuin goedkoper dan een container gemengd afval.

Heb je als particulier kleine hoeveelheden afval?

Breng deze naar het recyclagepark.

 • Sorteer aan de bron, en niet meer op het recyclagepark zélf: zorg voor voldoende aparte voorzieningen waarin het bouw- en sloopafval (asbest, steenpuin, glas, hout, kunststof, …) kan worden vervoerd.
 • Breng ze naar de juiste containers op het recyclagepark. N.B. Informeer vooraf met welke fracties je al dan niet op het recyclagepark terecht kan.
 • Per aanvoer mag je maximum 1 m3 afval aanbrengen. Voor grotere hoeveelheden afkomstig van grote verbouw- of sloopwerken voorzie je zelf een container op de werf.

Het recyclagepark is niet bedoeld voor de aanvoer van bouw- en sloopafval afkomstig uit bedrijfsactiviteiten van bv. aannemers, bouwbedrijven, schrijnwerkers, … Voor zelfstandigen gelden andere voorwaarden.

Het kan nog beter

Het correct sorteren van bouw- en sloopafval bespaart heel wat verwerkingskosten. Zo weinig mogelijk afval produceren is het best. Dit kan door:

 • oude materialen opnieuw te gebruiken
 • te kiezen voor duurzame materialen

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u