RSS Nieuws

Nieuwsoverzicht : Infrastructuur en mobiliteit

 • Alle berichten

Lijst nieuwsberichten

 • Heropstart ontwerp- en omgevingsvergunningsprocedure voor tweede fase van het fietspadentraject tussen Beernem en Wingene

  Beernemsteenweg 24 november
  De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de tweede fase van het fietspadenproject tussen Beernem en Wingene vernietigd in augustus 2021. AWV heeft beslist om dit arrest niet aan te vechten maar om het volledige ontwerp te hernemen en een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen.
 • Overleiestraat tijdelijk onderbroken in Knesselare

  omleiding 15 november
  Vanaf 15 november start men met de aanleg van een fietspad langs het kanaal in de Overleiestraat, net over de Beernemse grens in Knesselare. Auto's moeten omrijden via Knesselare centrum. Voor fietsers is er een plaatselijke omleiding voorzien. De werken, en de bijhorende omleiding, duren tot eind maart 2022.
 • Herinrichting stationsomgeving - update 22 oktober 2021

  fase 1 en 2 Stationsplein 22 oktober
  De volgende stap in de afwerking van de stationsomgeving is het plaatsen van de fietsenstallingen ter hoogte van beide toegangshellingen. Er komen ook luifels boven de fietsenstallingen zodat de fietsen overdekt staan. De aannemer werkt eerst aan kant Stationsplein, daarna komt kant Sint-Jorisstraat aan bod.
 • Nieuwsbrief werken Sijselestraat – Update 14 oktober 2021

  fasering Sijselestraat 14 oktober
  De werken in fase 1 verlopen vlot. We kunnen dus sneller overgegaan naar fase 2 dan oorspronkelijk voorzien. Als alles volgens schema verloopt, start de aannemer op maandag 18 oktober met fase 2.
 • Modder op de weg = gevaar op de weg

  Modder op de weg 13 oktober
  Tijdens oogsttijd is er extra drukte op de wegen. Landbouwers en loonwerkers rijden met hun machines en oogst van en naar de velden. Het is dus extra opletten geblazen. Vooral als het weer slechter wordt want dan is er risico op modder op de weg! Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen. Pas je snelheid en rijstijl aan.
 • Als je te snel rijdt, zie je minder

  campagne Als je te snel rijdt, zie je minder 12 oktober
  Onvoorziene wegenwerken, een koerier die plots stopt in het midden van de weg, een uitwijkende fietser of een bal waar zeker en vast nog een kind achteraan komt. In het verkeer kom je vaak ogen tekort. Als je je aan de snelheidslimiet houdt, kan je alles op tijd zien en heb je nog genoeg tijd om veilig te reageren, ook in onverwachte situaties. De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, ook in Beernem.
 • Nieuwsbrief werken Sijselestraat – Update 14 september 2021

  fasering Sijselestraat 16 september
  De wegverharding van de Sijselestraat, tussen Markt en Melkweg, is in slechte staat en wordt vervangen door een asfaltverharding. Deze werken starten op donderdag 16 september 2021. Vanaf dan wordt de Sijselestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien. Voetgangers kunnen blijven gebruik maken van het voetpad. Ook fietsers kunnen, mits afstappen, het voetpad gebruiken.
 • Schoolomgeving De Notelaar wordt veiliger

  zebrapad H d Ydewallestraat 11 augustus
  Aan gemeenteschool De Notelaar ligt voortaan een uitstulpend voetpad aan het zebrapad. Hierdoor is de oversteeklengte korter, is de voetganger zichtbaarder voor de automobilisten en wordt er een vaste hindernis gecreëerd die snelheidsremmend werkt. Het zebrapad aan VBS Ter Bunen heeft ook zo’n uitstulpend voetpad in de Bruggestraat.
 • Zebrapad H. d'Ydewallestraat wordt veiliger

  zebrapad H d Ydewallestraat 14 juli
  Het zebrapad in de H. d'Ydewallestraat wordt veiliger voor schoolkinderen. Het is de bedoeling dat het zebrapad tegen september 2021 duidelijker zichtbaar wordt voor de automobilisten zodat men op een veilige manier kan oversteken. Ook wordt er een studietraject opgestart voor het verkeersveiliger maken van het zebrapad aan Kleuterweelde en voor het doortrekken van de fietssuggestiestrook in de Knesselarestraat. Vlaanderen maakt hiervoor budget vrij.
 • Hemelwaterplan Beernem in opmaak

  waterinfiltratie Zavelstraat 25 mei
  Je hebt het wellicht al gemerkt, maar door de klimaatverandering verandert ook ons neerslagpatroon. Voor Vlaanderen betekent dit meer regen in de winter en minder in de zomer. Bovendien neemt de intensiteit van de buien toe waardoor buien met korte en intense neerslag afwisselen met lange, droge periodes. Om hiermee om te gaan, is het belangrijk om ruimte te geven aan water. Daarom zijn we momenteel bezig met het opmaken van een hemelwaterplan.
 • Geschrankt parkeren in de Knesselarestraat wordt definitief

  proefopstelling parkeervakken Knesselarestraat 25 maart
  Sinds eind 2020 is er in de Knesselarestraat een proefopstelling met parkeervakken. Ondertussen is die proefopstelling geëvalueerd. Het resultaat van de evaluatie is overwegend positief, vandaar de beslissing om de proefopstelling definitief in te voeren. Wel met een aantal aanpassingen / verbeteringen.
 • Openbare verlichting: evaluatie en toekomstvisie

  First time experimenting with some long exposure photography and lighttrails #igbeernem 29 september
  Beernem ondertekende, samen met 7 andere gemeenten, het burgemeestersconvenant. Daarin engageren we ons om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom besliste de gemeenteraad om ‘s nachts de openbare verlichting te doven. Deze beslissing is geëvalueerd en er is ook een toekomstvisie uitgewerkt rond het doven van de openbare verlichting.
 • Werken onthaalpoort Aanwijs gaan van start

  werken aan onthaalpoort 29 juni
  Op 29 juni start een aannemer in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met terreinwerken aan het Aanwijs in Beernem. Het Aanwijs wordt ingericht als de grootste onthaalpoort voor het landschapspark Bulskampveld. Dat is het meest bosrijke gebied van West-Vlaanderen.
1-13 Van 13