Cultuur en Erfgoed

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit een kernraad. Dit is een vaste kern tussen de 6 en 12 personen die adviezen schrijft voor het college. Naast de kernraad kan elke adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De kernraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De Cultuur- en erfgoedraad adviseert het gemeentebestuur over allerlei zaken van cultureel belang en onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. Ze kunnen dit doen op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief. De Cultuur- en erfgoedraad brengt overleg en samenwerking tot stand binnen de cultuur- en erfgoedsector en kan ook zelf culturele initiatieven nemen.

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info