Cultuur en Erfgoed

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit minimum 6 en maximum 12 personen. De belangrijkste taak van een adviesraad is het adviseren van het bestuur bij het nemen van bepaalde beslissingen.

De adviesraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De Cultuur- en erfgoedraad adviseert het gemeentebestuur over allerlei zaken van cultureel belang en onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. Ze kunnen dit doen op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief. De Cultuur- en erfgoedraad brengt overleg en samenwerking tot stand binnen de cultuur- en erfgoedsector en kan ook zelf culturele initiatieven nemen.

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info