naar inhoud
RSS Nieuws

Nieuwsoverzicht : Actuele wegenwerken

 • Aansluiting Oostveld – Pluime - Zeldonk

  Aansluiting Oostveld - Pluime - Zeldonk 06 november
  Binnenkort start het project ‘Aansluiting Oostveld – Pluime - Zeldonk’. Dit project voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wat betekent dat het afvalwater en het regenwater afzonderlijk worden afgevoerd.
 • Verkeerslichten aan Louisabrug, behalve tijdens de spits

  Louisabrug 13 oktober
  Het voetpad en de balustrade aan de Louisabrug (brug over het kanaal in de Parkstraat) worden vernieuwd. Deze werken, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, starten op woendag 11 oktober. Tussen 9 en 15.30 u wordt er gewerkt en wordt het autoverkeer geregeld met verkeerslichten. Fietsers kunnen door.
 • Werken Scherpestraat en Beernemstraat - update 13 oktober

  beernemstraat 13 oktober
  Maandag 16 of dinsdag 17 oktober wordt de onderlaag asfalt aangelegd in de Scherpestraat. Daarna worden de riooldeksels op hoogte gebracht. Vervolgens wordt in week van 23 oktober de toplaag aangelegd in beide stukken (Beernemstraat en de Scherpestraat).
 • Werken Scherpestraat en Beernemstraat - update 10 oktober

  beernemstraat 10 oktober
  De Beernemstraat is opnieuw opengesteld voor plaatselijk verkeer. De onderlaag asfalt is er ondertussen aangelegd. De tijdelijke doorgang tussen het Hertenpad en de Tarwestraat gaat voorlopig dicht. Op het ogenblik dat de toplaag geasfalteerd wordt gaat deze tijdelijke verbinding terug open.
 • Werken Scherpestraat en Beernemstraat - update 4 oktober

  Scherpestraat 04 oktober
  Ook in de Scherpestraat is de aannemer gestart. Momenteel worden de betonplaten in de Scherpestraat gebroken. De auto’s kunnen vandaag nog door. Vanaf morgen (donderdag 5 oktober) worden deze betonplaten uitgebroken en zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Fietsers kunnen wel door.
 • Werken Scherpestraat en Beernemstraat - update 29 september

  Beernemstraat 29 september
  Vanaf maandag 2 oktober worden de betonstraatstenen uitgebroken van de Knesselarestraat tot aan het Hertepad. Verderop in de Beernemstraat is de betonverharding al uitgebroken. Na het uitbreken van de betonstraatstenen wordt de onderlaag geasfalteerd.
 • Werken Scherpestraat en Beernemstraat

  Beernemstraat 18 september
  In de Scherpestraat en de Beernemstraat worden de betonstraatstenen en de betonplaten binnen de bebouwde kom vervangen door asfalt. De werken starten op maandag 18 september. Er zijn 30 werkdagen voorzien. De doorgang tussen Beernem en Oedelem is gans die tijd onderbroken, behalve voor fietsers.
 • Werken aan het station

  Don't be surprised when I disappear #railwaystation #igbeernem #beernem #descisions #nmbs #2017 28 augustus
  Infrabel is gestart met de voorbereidende werken voor de afbraak van het stationsgebouw in het kader van de aanleg van het derde en vierde spoor. De voorbereidende werken (verleggen van kabels, nutsleidingen) duren tot eind oktober.
 • Verkeerslichten in de Sijselestraat

  Sijselestraat 07 augustus
  Na het bouwverlof werkt de aannemer aan het fietspad in de Sijselestraat. Het verkeer wordt dan geregeld met verkeerslichten.
 • Rioleringswerken Sijselestraat en omgeving "Sanering Egypte"

  Sanering Egypte 08 augustus
  Op maandag 8 augustus start het project ‘Sanering Egypte’. Dit project voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het project zal het afvalwater van ongeveer 250 inwoners van Beernem en Damme opvangen. Tegelijk wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de Sijselestraat.
1-10 Van 10