naar inhoud

Sportraad

Sportraad

Het doel van de sportraad is de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bevorderen in het belang van het alge­meen welzijn van alle inwoners van de Beernem. Dit gebeurt door:

  • het geven van advies aan de gemeentelijke overheid
  • overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten en instellingen
  • op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding
  • onderzoek naar en verzamelen van documentatie en informatie
  • geregeld gezamenlijk overleg met andere raden


De statuten kan je hier raadplegen.

Klik hier om de gemeentelijke erkenning van de sportraad als adviesraad te downloaden.

Klik hier om het advies te lezen van de sportraad over het meerjarenplan 2014-19.