Sport en Beweging

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het lokaal overleg kinderopvang, bestaat uit minimum 6 en maximum 12 personen. De belangrijkste taak van een adviesraad is het adviseren van het bestuur bij het nemen van bepaalde beslissingen. Daarnaast kan een adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De adviesraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld

Het doel van de sportraad is de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bevorderen in het belang van het alge­meen welzijn van alle inwoners van de Beernem. Dit gebeurt door:

  • het geven van advies aan de gemeentelijke overheid
  • overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten en instellingen
  • op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding
  • onderzoek naar en verzamelen van documentatie en informatie
  • geregeld gezamenlijk overleg met andere raden

Wil je de adviesraad bereiken, dan kan je dit doen via sport@beernem.be

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info