Sport en Beweging

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit een kernraad. Dit is een vaste kern tussen de 6 en 12 personen die adviezen schrijft voor het college. Naast de kernraad kan elke adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De kernraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld

Het doel van de Sportraad is de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bevorderen in het belang van het alge­meen welzijn van alle inwoners van de Beernem. Dit gebeurt door:

  • het geven van advies aan de gemeentelijke overheid
  • overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten en instellingen
  • op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding
  • onderzoek naar en verzamelen van documentatie en informatie
  • geregeld gezamenlijk overleg met andere raden

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info