Senioren

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit minimum 6 en maximum 12 personen. De belangrijkste taak van een adviesraad is het adviseren van het bestuur bij het nemen van bepaalde beslissingen.

De adviesraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De Seniorenraad adviseert het gemeentebestuur en het Sociaal Huis over alle zaken die van belang zijn voor senioren. Ze kunnen dit doen op vraag van het gemeentebestuur en Sociaal Huis of op eigen initiatief. Ze bevorderen ook de samenwerking en het seniorenwerk en de bejaardenzorg.

Klik hier om de statuten te raadplegen.