Senioren

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit een kernraad. Dit is een vaste kern tussen de 6 en 12 personen die adviezen schrijft voor het college. Naast de kernraad kan elke adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De kernraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De Seniorenraad adviseert het gemeentebestuur en het O.C.M.W.-Sociaal Huis over alle zaken die van belang zijn voor senioren. Ze kunnen dit doen op vraag van het gemeentebestuur en O.C.M.W.-Sociaal Huis of op eigen initiatief. Ze bevorderen ook de samenwerking en het seniorenwerk en de bejaardenzorg.

Klik hier om de statuten te raadplegen.