Security door vrijwilligers

security

De meeste activiteiten in de gemeente worden georganiseerd door verenigingen.

Voor sommige van die activiteiten is private bewaking nodig (vb. security op fuiven). De private bewaking is aan een strenge wetgeving onderworpen.

Ook vrijwilligers kunnen instaan voor de private bewaking onder bepaalde voorwaarden. Onder het 'vrijwilligersregime' kunnen leden van een vereniging of personen met een aanwijsbare band (bv. ex-leden, ouders) instaan voor persoonscontrole.

Voorwaarden

Bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het vrijwilligersregime worden uitgeoefend als voldaan is aan volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

 • Enkel activiteiten van persoonscontrole en verkeersbegeleiding.
 • De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of hebben er een aanwijsbare band mee.
 • De activiteiten mogen slechts sporadisch worden georganiseerd (ca. 3 tot 4 keer per jaar).
 • De personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen, daarom ook kunnen professionele bewakingsagenten nooit optreden als 'vrijwilliger'.
 • De vrijwilligers mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.

Persoonsvoorwaarden

De vrijwilligers die worden ingezet moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Ze zijn niet veroordeeld voor bepaalde zaken en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie.
 • Ze hebben gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België.
 • Ze oefenen bepaalde beroepen of activiteiten niet uit (privé-detective, wapenhandelaar, beoefenaar van een gevechtssport...)
 • Ze zijn sinds vijf jaar geen lid geweest van een politiedienst.
 • Ze zijn minstens 18 jaar. De leiding van het vrijwilligersteam is minstens 21 jaar. 

Procedure

Klik op onderstaande link 'Vrijwillige security: aanvraag'.

Na de screening stuurt de burgemeester al of niet de toelating om met vrijwilligers te werken in het kader van persoonscontrole. Het is belangrijk deze toelating samen met de lijst met de persoonsgegevens van de betrokken vrijwilligers bij te houden op de activiteit.

Dien dus zeker 6 weken op voorhand je aanvraag in.

Dienst evenementen

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u