Geluidsnorm

Hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen je moet nemen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Er zijn drie categorieën:

  • Categorie 1: onder 85 decibel gemeten over 15 minuten, moet de organisator geen maatregelen nemen voor gehoorbescherming. Praatcafés of restaurants, waar de muziek op de achtergrond speelt, vallen bijvoorbeeld onder deze categorie.
  • Categorie 2: tussen 85 en 95 decibel, zoals in muziekcafés of bij kleine fuiven, moet de organisator wel een aantal maatregelen nemen. Het gemeten geluidsniveau moet bijvoorbeeld permanent zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient. Het volume moet ook de hele activiteit gemeten worden met een reglementair meettoestel.
  • Categorie 3: tussen 95 en 100 decibel gemeten over 60 minuten, gaan de verplichtingen nog verder. Dan is de organisator bijvoorbeeld verplicht om gratis oordopjes ter beschikking te stellen en moet het gemeten geluidsvolume geregistreerd worden en gedurende een maand bijgehouden. Festivals vallen onder die categorie.

Procedure

Een afwijking die onder categorie 2 of 3 valt, kan je aanvragen via de link 'Activiteit: aanvragen' hieronder.

Vervolgens wordt je aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Dien dus zeker 4 weken op voorhand je aanvraag in.

Uitzonderingen

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest… zonder versterking) vallen niet onder deze regelgeving.

Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

Let op: het publiek karakter hangt af van de locatie, niet van de mensen die komen en of er al dan niet toegangsgeld wordt gevraagd of het op uitnodiging is. Voor een privéfeest(je) in een zaaltje achter een café of een erkende feestzaal geldt de wetgeving dus wél. Want de zaal zelf heeft een publiek karakter.

Geluidsmeter huren

Het gemeentebestuur stelt een geluidsmeter ter beschikking voor activiteiten en evenementen georganiseerd door Beernemse verenigingen. Je kan deze huren via de link 'Feestmateriaal: reservatieformulier' - zie hieronder.

Dienst evenementen

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u