Startnota woonbeleidsplan Beernem

De Woonwinkel, opgericht in 2010, wil de gemeente ondersteunen in het ontwikkelen van het lokaal woonbeleid. Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur 2014-2019 besliste het gemeentebestuur van Beernem om een lokaal woonbeleidsplan op te stellen, zoals ook bepaald bij de opstart van de intergemeentelijke samenwerking De Woonwinkel. Hiervoor werd beroep gedaan op De Woonwinkel (zie ook Actie 57 van het meerjarenplan 2014-2019: ‘Opmaak woonbeleidsplan door de Woonwinkel.’).

Na het uitvoeren van een omgevingsanalyse en omdat het essentieel is dat een lokaal woonbeleidsplan voldoende draagkracht kent, alsook om het beleidsdomein Wonen in zijn totaliteit te vatten, werden er drie verschillende werkgroepen opgericht. Er werd een opdeling gemaakt tussen de werkgroepen Wonen en Welzijn, Wonen en Ruimtelijke planning en Huisvesting en Energie. Deze werkgroepen werden samengesteld uit zowel lokale mandatarissen als interne administratie en externe actoren die actief zijn op vlak van wonen. Dit proces werd getrokken door De Woonwinkel.

In de verschillende werkgroepen werden de uitdagingen en noodzakelijke krachtlijnen van het woonbeleidsplan besproken. Iedere werkgroep werkte volgens een zelfde stramien en behandelde dezelfde onderwerpen.

Volgende aspecten kwamen aan bod:

  1. Coördinatie en afstemming

  2. Organisatie van de dienstverlening

  3. Betaalbaar wonen

  4. Kwaliteitsvol wonen

  5. Duurzaam wonen

  6. Het welzijnsaspect van wonen

  7. Het leefbaarheidsaspect van wonen

Na de bespreking van deze zeven aspecten werden verschillende beleidskeuzes geformuleerd. De Woonwinkel heeft deze beleidskeuzes vertaald in een aantal actiefiches.

Door het gebruik van actiefiches wordt een transparant en werkbaar beleidsdocument ontwikkeld. Het lokaal woonbeleidsplan van Beernem wordt dus een werkdocument dat een leidraad voor de volgende legislatuur zal vormen.

Het opstellen van deze startnota is pas de eerste stap om een daadkrachtig lokaal woonbeleid te voeren. Dit document is een begeleidend werkinstrument en de leidraad op vlak van wonen voor deze legislatuur. De acties worden jaarlijks geëvalueerd en zullen meegroeien met de lokale context. Op die manier kan na de legislatuur een realistische en dynamisch overzicht worden gegeven van het lokaal woonbeleid in Beernem.

Deze startnota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 maart 2014.

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.