Premie milieu- en natuuractiviteiten

De gemeentelijke milieuadviesraad geeft een financiële tussenkomst aan verenigingen die een activiteit organiseren met als onderwerp milieu en natuur.

Voorwaarden

Vereniging: erkend door de cultuurraad Beernem en actief in Beernem

Tijdstip van aanvraag: zo vlug mogelijk, bij voorkeur onmiddellijk na de goedkeuring van het jaarprogramma van de vereniging

Plaats activiteit: enkel op het grondgebied Beernem

Publiciteit: De milieuadviesraad beslist onder welke voorwaarden de samenwerking zal gebeuren: vermelding op de aankondigingen, affiches, persartikelen, ...

Inhoud van de aanvraag:

 • naam van de vereniging
 • vertegenwoordiger
 • plaats en tijdstip van de geplande activiteiten
 • vermelding of het één of een reeks activiteiten betreft
 • inhoud activiteit: voordracht, trektocht, natuurwandeling, aankoop materiaal, ...
 • duidelijke vermelding of de activiteit alleen of in samenwerking met andere verenigingen plaats vindt
 • vermelding of er al dan niet drank verkocht wordt
 • vermelding of er al dan niet inkomgeld gevraagd wordt, enkel inkom voor niet-leden, voor iedereen
 • rekeningnummer van de vereniging

Procedure

De vereniging richt de aanvraag tot financiële tussenkomst naar de milieudienst van de gemeente of naar de voorzitter. De coördinaten van de voorzitter vind je hier.

Op de eerstvolgende vergadering van de milieuadviesraad wordt de aanvraag voorgelegd en besproken. De raad beslist welk bedrag wordt toegekend en de motivering ervan. De aanvragende vereniging kan enkel schriftelijk bezwaar indienen bij de voorzitter.

Onder downloads vind je een stroomschema van de te volgen aanvraagprocedure.

Bedrag

€ 45,00, € 60,00 of € 90,00

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u