Mobiliteitsplan Beernem

Het Mobiliteitsplan Beernem werd opgemaakt en goedgekeurd in 2003.

Het Decreet van 20-03-2009 betreffende het mobiliteitsbeleid , gewijzigd bij Decreet van 10-02-2012, bepaalt dat het gemeentelijk mobiliteitsplan op elk moment, maar ten minste om de 6 jaar, kan worden geëvalueerd en zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien.

Via spoor 2 – verbreding en verdieping werd het mobiliteitsplan in 2010-2011 een eerste maal herzien. In 2016-2017 werd de oefening opnieuw gemaakt wat resulteerde in het huidig mobiliteitsplan. Dit werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2018 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op  29 maart 2018.

Hieronder bij 'downloads' kan je het mobiliteitsplan van de gemeente Beernem downloaden.

Infrastructuur en mobiliteit

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u