naar inhoud

Subsidie zwaluwnesten

zwaluwen zwaluwnest

De zwaluw is bij ons een bekende vogel! We zijn in de lente blij als de zwaluwen terugkeren van hun verre tocht uit Afrika. En in september zien we ze weer verzamelen om te vertrekken.

Jammer genoeg gaat het niet goed met de zwaluwen. Sinds de jaren 60 is het zwaluwbestand sterk teruggenomen. Eén van de oorzaken is het verlies van geschikte nestplaatsen.

Met een subsidieregeling wil de milieuadviesraad van Beernem in samenwerking met Natuurpunt bijdragen tot de bescherming van de zwaluwen. Hiermee tonen we waardering aan diegenen die de zwaluwen blijvend toegang verlenen tot hun nestgelegenheid, zorgen dat ze een modderplekje hebben om hun nesten te bouwen, een kleinschalig landschapselement zoals hagen, knotwilgen in de buurt hebben om te jagen op insecten, ... en tal van andere maatregelen om de zwaluwen te helpen.

Landbouwers die hun steentje bijdragen om de zwaluwen ook de komende generaties een vertrouwd zicht in Beernem te laten zijn, ondanks de strenge Europese regels, wil de milieuadviesraad graag belonen met deze subsidieregeling. Ook andere mensen, waar zwaluwen onderdak vinden, kunnen genieten van deze regeling.

Voorwaarden

 • De subsidie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Beernem. De toelage zal worden uitbetaald aan de gebruiker  van het gebouw waarin zich de zwaluwkolonie bevindt.
 • De grootte van de kolonie wordt bepaald door de telling van het totale aantal bewoonde zwaluwnesten in of op alle gebouwen waarvan de aanvrager gebruiker is. Er wordt enkel subsidie uitbetaald voor bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen. (meerdere legsels in één seizoen in hetzelfde nest = één nest)
 • Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in om volgende  voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na te leven:
  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten;
  • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard;
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten;
  • Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt, mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden;
  • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken;
  • De nesten mogen na het broedseizoen niet verwijderd worden en er wordt algemeen zorg gedragen voor het behoud van de nestgelegenheid. De toelage kan teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.

Procedure

Wie de subsidie wil krijgen, meldt de aanwezigheid van bewoonde nesten vóór 1 juli aan de milieudienst, via het aanvraagformulier hieronder bij 'downloads'.

In de daarop volgende weken komt een vrijwilliger van Natuurpunt de aanwezigheid van bewoonde nesten vaststellen.

Bedrag

De subsidie wordt vastgesteld op basis van het aantal bewoonde nesten:

 • minder dan 3 bewoonde nesten (kleine kolonie): toelage € 20/jaar
 • van 3 tot en met 5 nesten (middelgrote kolonie): toelage € 35/jaar
 • vanaf 6 bewoonde nesten (grote kolonie): toelage € 50/jaar
 • vanaf 11 bewoonde nesten (omvangrijke kolonie): toelage € 100/jaar

De maximum subsidie bedraagt per aanvrager € 100/jaar.

Alle aanvragen worden op het einde van de aanvraagtermijn behandeld. Het premiebedrag kan verminderd worden naargelang het aantal vragen.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u