Premie zwaluwnesten

zwaluwen zwaluwnest

De zwaluw is bij ons een bekende vogel! We zijn in de lente blij als de zwaluwen terugkeren van hun verre tocht uit Afrika. En in september zien we ze weer verzamelen om te vertrekken.

Jammer genoeg gaat het niet goed met de zwaluwen. Sinds de jaren 60 is het zwaluwbestand sterk teruggenomen. Eén van de oorzaken is het verlies van geschikte nestplaatsen.

Met een premie wil het gemeentebestuur van Beernem, in samenwerking met Natuurpunt, de zwaluw helpen beschermen. Hiermee tonen we waardering aan wie mee voor nestgelegenheid voor de zwaluwen helpt zorgen.

Zwaluwen hebben verschillende zaken nodig om succesvol een nest te kunnen bouwen: een modderplekje voor hun nest, een haag of knotwilg waar ze op insecten kunnen jagen en blijvende toegang tot hun nestgelegenheid...

Met deze premie willen we waardering tonen aan iedereen die deze mooie vogels mee wil ondersteunen. Zowel landbouwers als andere inwoners kunnen hiervan genieten.

Voorwaarden

 • De premie is van toepassing op bewoonde zwaluwnesten bij woningen of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van gemeente Beernem. De premie is voorzien voor de gebruiker van het gebouw waarin zich de zwaluwkolonie bevindt.
 • De grootte van de kolonie wordt bepaald door de telling van het totale aantal bewoonde zwaluwnesten in of op alle gebouwen waarvan de aanvrager gebruiker is. We betalen enkel een premie uit voor bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen (meerdere legsels in 1 seizoen in hetzelfde nest = 1 nest).
 • Je moet ieder jaar een nieuwe premie aanvragen, ten laatste op 15 juli. De aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal (e-loket of per mail), maar kan ook schriftelijk.
 • Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager ermee in dat we de kolonie ter plaatse controleren. Pas daarna kunnen we een premie uitbetalen.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe volgende voorwaarden strikt na te leven:
  • Geen chemische insectenbestrijders gebruiken op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten;
  • De nesten sparen bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden;
  • Geen lakververf gebruiken op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten;
  • Als de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden;
  • Voldoende openingen voorzien in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zodat de zwaluwen hun nesten kunnen bereiken;
  • De nesten na het broedseizoen niet verwijderen en zorg dragen voor het behoud van de nestgelegenheid.

Als de verkrijger deze voorwaarden niet nakomt, kunnen we de premie terugvorderen.

Procedure

Dien je aanvraag in via het e-loket.

Na 15 juli komt iemand langs om de zwaluwnesten te controleren.

Bedrag

De premie wordt als volgt vastgesteld:

  • zwaluwkolonie 1-2 nesten: € 20,00/jaar
  • zwaluwkolonie 3-5 nesten: € 35,00/jaar
  • zwaluwkolonie 6-10 nesten: € 50,00/jaar
  • zwaluwkolonie 11 nesten en meer: € 100,00/jaar

De maximale premie per aanvrager bedraagt € 100,00/jaar.
We behandelen alle aanvragen op het einde van de aanvraagtermijn. De premie wordt proportioneel verdeeld onder alle aanvragers, als het aantal aanvragen het totaal jaarlijkse voorzien krediet overschrijdt.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u