Afval

Afval: niemand houdt er van, iedereen produceert het

De Vlaamse overheid bepaalt het wettelijke kader via het Afvalstoffendecreet. De klemtoon ligt op het voorkomen en nuttig toepassen van afvalstoffen. De overheid tracht de gezondheid van de mens en het milieu te vrijwaren tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan.

De lokale overheden hebben de taak het afvalbeleid plaatselijk te organiseren met respect voor bovenstaande doelstellingen. Het gemeentebestuur van Beernem is dus gebonden aan de zeer strenge afvalregelgeving en het Materialendecreet (VLAREMA).

Uiteraard werkt dit allemaal slechts als iedereen, burgers en bedrijven, zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt: minder afval produceren en correct sorteren.

De parkwachters doen hun uiterste best om de richtlijnen te laten toepassen op het recyclagepark. Heel veel mensen werken positief mee voor ons milieu maar bepaalde bezoekers volgen bewust de richtlijnen niet. Ze zullen individueel op de hoogte gebracht worden dat ze in overtreding waren en bij herhaling de toegang tot het recyclagepark ontzegd kunnen worden. Misbruik van een dienstverlening kan niet de bedoeling zijn, wel het correct gebruik door alle inwoners van Beernem.       

 

Heb je specifieke vragen over je afval?.

  • Contacteer voor je bezoek aan het recyclagepark de milieudienst (050 28 91 25, milieu@beernem.be). Ze zullen je graag te woord staan over toegelaten fracties, hoeveelheden, tarieven en voorwaarden. Voor materialen en afval dat niet op het recyclagepark ingezameld worden, kunnen ze u mogelijk een alternatief voorstellen.
  • Leg je vraag gerust voor aan de milieudienst. We zoeken samen met jou een oplossing op maat voor uw afvalprobleem.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u