Plant anders

Gedragscode AlterIAS

Invasieve planten …

Invasieve planten zijn exotische plantensoorten die door de mens vrijwillig of toevallig buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied werden geïntroduceerd. Ze vestigen zich in de natuur, breiden zich uit en zorgen zo voor concurrentie met de inheemse planten en dieren.

… een bedreiging voor de biodiversiteit

Overal ter wereld zorgen invasieve planten voor een verlies aan biodiversiteit en doen ze afbraak aan het functioneren van de ecosystemen. Verder kunnen ze een negatieve impact hebben op onder meer de gezondheid en de landbouw, wat aanzienlijke economische gevolgen kan hebben voor de samenleving.

Gedragscode invasieve planten

Op initiatief van het AlterIAS project werd een gedragscode opgesteld samen met de professionele groensector.

Deze code pleit voor goede maatregelen om de introductie en verspreiding van invasieve planten in het landschap te beperken. Door toepassing van deze richtlijnen, werken we samen aan het behoud van onze biodiversiteit.

Beernem ging de verbintenis aan. Jij ook?

Het vrijwillig beperken van introducties van invasieve planten in tuinen, vijvers, groene ruimtes, langs rivieroevers, auto- en spoorwegen is van cruciaal belang ter voorkoming van invasies in de natuur.

De gemeente Beernem ondertekende alvast de gedragscode invasieve planten in België. De gemeente engageert zich daardoor om o.a. zelf geen invasieve plantensoorten aan te planten op het openbaar domein en potentieel nieuwe invasieve soorten te helpen opsporen.

61% van de boomtelers en 73% van de private groenvoorzieners is bereid zich te engageren in een gedragscode voor invasieve planten. Al 86% van de tuinliefhebbers zou zijn planten aankopen bij bedrijven die zich geëngageerd hebben in de gedragscode.

En jij? Wat doe jij voor het behoud van onze biodiversiteit?

Groendienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 90 87
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u