Verhuis naar het buitenland

Logo Vlamingen in de Wereld

Wie voor een langere periode in het buitenland verblijft, moet zich vóór zijn vertrek laten uitschrijven uit het bevolkingsregister.

Tijdelijk afwezig

Als je nog niet zeker bent dat je definitief in het buitenland blijft, kan je ook verder ingeschreven blijven in de Belgische bevolkingsregisters als "tijdelijk afwezig". Je tijdelijke afwezigheid uit je woonplaats in België moet wel voordien aan de dienst burgerzaken gemeld worden.

Let op: dit is enkel mogelijk voor personen die voor een maximale duur van één jaar en om beroepsredenen, een specifieke arbeid of missie in het buitenland uitvoeren, of voor personen die voor minder dan één jaar in het buitenland verblijven wegens studie- of zakenreizen, wegens hun gezondheid of voor toerisme of een vakantieverblijf.

Meer info

Meer weten over de inschrijving op een consulaat of ambassade?
Meer weten over naar het buitenland verhuizen?

Vlamingen in de Wereld is een stichting van openbaar nut die contacten legt tussen Vlamingen waar en waarom ook in de wereld.

Procedure

Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken vóór je naar het buitenland vertrekt. Maak vooraf een afspraak via 050 28 91 20 of online (klik hier om online een afspraak te maken). Op dinsdag kan je zonder afspraak langskomen tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.

Je ontvangt het model 8 (‘bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters’). Je identiteitskaart wordt onmiddellijk aangepast.

Het model 8 dient voor:

  • aanmelding plaatselijke overheid
  • aanmelding Belgische diplomatieke of consulaire overheid in het buitenland

Wat meebrengen

  • identiteitskaart en pincode
  • adres verblijfplaats buitenland

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.