Adreswijziging

Als je verhuist binnen Beernem moet je dit aangeven bij de dienst bevolking.

Als je van een andere gemeente naar Beernem verhuist, moet je dit aangeven bij de dienst bevolking van Beernem. Je vorige gemeente wordt automatisch op de hoogte gebracht.

Bij vertrek naar een andere gemeente meld je je verhuis bij de bevolkingsdienst van de nieuwe gemeente. Het gemeentebestuur van Beernem wordt automatisch verwittigd van je vertrek.

Wie voor een langere periode in het buitenland verblijft, moet zich vóór zijn vertrek laten uitschrijven uit het bevolkingsregister.

Voorwaarden

Je kan de aangifte pas doen nadat je effectief verhuisd bent.

Procedure

Aangifte:

  • Je doet de aangifte bij de dienst bevolking binnen de 8 werkdagen nadat je de woning effectief betrokken hebt
  • De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarig gezinslid
  • Je kan deze aangifte ook digitaal doen: klik hiervoor op het 'adreswijziging: aangifte' onderaan bij 'e-loket'

Inschrijving:

Als de aangifte gebeurd is, wordt er een onderzoek ingesteld naar je verblijfplaats. Na een positieve woonstcontrole word je ingeschreven op je nieuw adres.

Aanpassen van de nodige documenten:

Na de vaststelling van woonst door de wijkagent ontvang je een uitnodiging om je identiteitskaart en eventueel je trouwboekje te laten aanpassen.

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.