Voorlopig rijbewijs model 18 (zonder begeleider)

Dit voorlopig rijbewijs is enkel van toepassing voor de categorie B. Het is maximum 18 maanden geldig. De leerling-bestuurder heeft 20 uren praktisch onderricht gevolgd bij een rijschool.

Het praktisch examen is pas mogelijk na 3 maanden. Het praktisch examen moet afgelegd worden in het examencentrum van je woonplaats of waar de zetel van de rijschool gevestigd is.

Voorwaarden

 Aanvrager moet bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs minstens 18 jaar zijn.

Procedure

Je meldt je persoonlijk aan bij de dienst bevolking met het ondertekende aanvraagformulier.

Wat meebrengen

  • Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (verkregen na het slagen voor het theoretisch examen)
  • Identiteitskaart
  • Bekwaamheidsattest van de rijschool dat bewijst dat er 20 uren praktijkonderricht werden gevolgd
  • De foto van je identiteitskaart wordt overgenomen op het voorlopig rijbewijs. Enkel als de foto niet meer gelijkend is, moet je een nieuwe recente pasfoto meebrengen.

Bedrag

€ 24,00, te betalen met je bankkaart

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.