Rijbewijs

Op 8 april 2013 is de gemeente gestart met de uitreiking van het Europees rijbewijs in bankkaart model. Het rijbewijs heeft een geldigheid van 10 jaar.

De papieren rijbewijzen naar Europees model blijven geldig tot 2033.

De aanvraag van een rijbewijs kan om verschillende redenen gebeuren:

  • na een geslaagd praktijkexamen (eerste rijbewijs of uitbreiding van categorie)
  • na verlies of diefstal
  • na afgifte van een rijgeschiktheidsattest (groep 1 / groep 2)
  • een omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel

Procedure

Je meldt je persoonlijk aan bij de dienst bevolking met het ondertekende aanvraagformulier.

Wat meebrengen

De foto van uw identiteitskaart wordt overgenomen op het rijbewijs. Enkel als de foto niet meer gelijkend is, moet je een nieuwe recente pasfoto meebrengen.

Bedrag

€ 24,00, te betalen met je bankkaart

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.