Het Schepenhuys

In Het Schepenhuys kan je de raadzaal huren. Je kan de ruimte enkel huren voor vergaderingen, voordrachten, workshops,... en tentoonstellingen. Recepties zijn enkel toegestaan als ze gekoppeld zijn aan één van hiervoor vermelde inhoudelijke activiteiten.

Reservatie

Reserveren kan  via het online reservatieprogramma.

Na ontvangst van de aanvraag reservatie wordt een contract opgemaakt. Dit contract krijg je in tweevoud toegestuurd met daarbij ook de wijze van betalen van de huur en de waarborg.

Optie

Je kan ook een optie nemen op een zaal. Een optie geldt veertien dagen en vervalt automatisch wanneer de schriftelijke aanvraag niet tijdig gebeurt.

Wanneer reserveren?

Beernemse verenigingen kunnen maximum 13 maanden voor de geplande activiteit reserveren. Alle andere gebruikers kunnen dit maximum 9 maanden op voorhand.

De uiterlijke aanvraagdatum is 4 weken voor de activiteit.

Drankverbruik

Dranken kan je vrij bestellen.