Subsidie voor sportverenigingen

Als erkende sportvereniging heb je recht op subsidies om de werking van je club of vereniging te ondersteunen. Er bestaan hiervoor twee stelsels, namelijk de gewone sportsubsidies en de impulssubsidie. Daarnaast is er ook een subsidie voor een organisatiecomité. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moet je een erkende vereniging zijn.

Klik hier om de sportsubsidiereglementen te downloaden.

Erkende verenigingen krijgen in het voorjaar een mailtje met de aanvraagformulieren voor subsidie. De formulieren moet je tegen half september indienen, bij voorkeur digitaal. Uitbetaling is voorzien in het najaar.

Gewone sportsubsidie

Hiermee kent de gemeente een vereniging subsidie toe ter ondersteuning van de kwalitatieve werking van de sportvereniging.

Impulssubsidie

Deze subsidie richt zicht op de professionalisering van de jeugdsportbegeleiders en –coordinatoren. De accenten liggen vooral op bijscholing en opleiding van deze begeleiders.

Subsidie organisatiecomité

Een erkend oranganisatiecomité kan in aanmerking komen om een subsidie te ontvangen. 

Sportdienst

Sporthal Drogenbrood
Wellingstraat 29 A
8730 Beernem

tel.050 28 91 38
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u