Romeinse handel- en wandelspel

Romeins bordspel

De Romeinse tijd, da’s al heel lang geleden, maar toch zijn er nog sporen van te vinden bij ons: de Romeinse wegen. Langs die wegen kwam het Romeinse gedachtengoed en de Romeinse levenswijze naar onze streek. Met een bordspel laten we de leerlingen van de derde graad uit het basisonderwijs kennismaken met het dagelijkse leven tijdens de Romeinse tijd. Via het spel leren de kinderen hoe “Romeins” de lokale bevolking was en krijgen ze een aanvulling op het klassieke beeld van villa’s en mensen in toga’s.

De basis van het bordspel is een kaart van het gebied tijdens de Romeinse periode, met daarop de huidige gemeentegrenzen, het Romeinse landschap (kustlijn, geulen, schorrengebied, zandstreek, waterlopen), nederzettingen, vindplaatsen en Romeinse wegen. De kaart is een wetenschappelijk onderbouwde stand van zaken van onze kennis van het gebied in de Romeinse tijd. Het is het meest volledige beeld dat we over deze periode kunnen krijgen, gebaseerd op recente opgravingen. Alle sites die op de kaart te vinden zijn, kunnen ook in werkelijkheid binnen de gemeente gesitueerd worden. Bij het spel hoort immers een kaart met genummerde vindplaatsen.

Het is de bedoeling dat de kinderen over de wegen reizen, van site naar site, om lokale en geïmporteerde goederen te kopen en zo voorbereidingen te treffen voor een groot feest. Bij de keuze van de te verhandelen goederen is geprobeerd om zo dicht mogelijk de werkelijkheid te benaderen. Zo kan er bijvoorbeeld zout gekocht worden in de zoutwinningssite van Leffinge. De ossenkarretjes waarmee gereisd wordt, evenals de goederen zijn driedimensionaal aanwezig (miniatuur amforen, Menapische hespen, komkommers, zout...).

Bij het spel hoort ook een lesmap. Het spelen van het spel gebeurt in de klas, los van de site. Uiteraard wordt er voortdurend naar de wegen verwezen en misschien kan je met je klas ook een deel van het Romeinse weggennet verkennen.

Cultuurdienst

Gemeentehuis Beernem
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 79 99 00
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u