Provinciale uitleendienst

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen leent audio-visueel materiaal en tentoonstellingsmateriaal uit aan jeugd- en volwassenenorganisaties, scholen en openbare instellingen in West-Vlaanderen.

Voor meer info, klik hier.