Laatste wilsverklaring

In een laatste wilsbeschikking kan je vastleggen hoe je na overlijden wenst begraven te worden of wat na crematie met de as moet gebeuren. Je kan ook de keuze van de rituele uitvaart vastleggen. Op elk ogenblik kan je de gemaakte keuze wijzigen.

Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het hoederecht beschikt.

Bij overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd. In voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.


Mogelijkheden

 • Begraving
 • Crematie, gevolgd door
  • begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
  • uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
  • uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de Belgische territoriale zee
  • begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats


Keuze van uitvaartplechtigheid

Je kan ook de keuze van de uitvaartplechtigheid vastleggen, namelijk volgens de

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal Filosofische overtuiging


Plaats

Je kan ook de plaats van de lijkbezorging vastleggen.

Procedure

Kom langs bij de dienst burgerzaken.

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:

Maak eerst een afspraak via 050 28 91 41. Op dinsdag kan je zonder afspraak langskomen.

 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.