Oostkustpolder

Beernem behoort tot de Oostkustpolder. Dit is een fusie van vier polderbesturen die aan het Leopoldkanaal grenzen: de Polder Sint-Trudoledeken, de Damse Polder, de Zwinpolder en de Nieuwe Hazegraspolder. Met een oppervlakte van 21.000 hectare spreidt de fusiepolder zich uit over de gemeenten Oostkamp, Brugge, Beernem, Maldegem, Damme en Knokke-Heist.

Opdracht polders

Van oudsher is de opdracht van de polders voornamelijk gericht op het voorkomen van wateroverlast en het voeren van een waterhuishouding ten behoeve van de landbouwsector. Nu oefenen ze hun taken ook uit ten dienste van de andere functies zoals natuur en milieu. Elke belanghebbende kan bij de Polder terecht voor alle aanvragen i.v.m. onderhoudswerken en verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen en i.v.m. constructie of herstel van kunstwerken (inbuizingen, bruggen).

Polderbestuur

Een polderbestuur is een eeuwenoud functioneel openbaar bestuur. Diegenen die bij de werking van de polder belang hebben en via de polderbelasting de kosten dragen, zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur. Ook gemeentebesturen en het provinciebestuur dragen bij. In ruil hiervoor zijn zij met raadgevende stem in het bestuur vertegenwoordigd.

Dit bestuur, onder leiding van een dijkgraaf, wordt om de zes jaar verkozen en bijgestaan door de ontvanger-griffier. Wie eigenaar is binnen het gebied, kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De verkiezing gebeurt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering door de stemgerechtigde ingelanden.

Meer info

Oostkustpolder
Arendstraat 34
8000 Brugge
Tel.: 050 33 32 71
www.oostkustpolder.be
waterbeheer@oostkustpolder.be

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u