Welke instanties verwittigen bij verhuis?

Je adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven. Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je deze instanties van je adresverandering op de hoogte brengen. Een aantal daarvan worden automatisch ingelicht van zodra de wijziging officieel is. Andere instanties moet je zelf inlichten.

worden automatisch ingelicht

 • Belastingen
 • Sociale zekerheid (ouderdoms- en overlevingspensioenen, werkloosheid, arbeidsongevallenverzekering, beroepsziektenverzekering, gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, jaarlijkse vakantie)
 • Ziekenfonds
 • Sociaal huis
 • Kind en Gezin

moet je zelf verwittigen

 • Bpost (neem hiervoor contact op met het postkantoor in Beernem, Parkstraat 108)
 • Je werkgever, de RVA (als je een vervangingsinkomen geniet), de VDAB (als je werkzoekende bent)
 • Nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telefoon, tv, internet)
 • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • Als je zelfstandige bent: de sociale zekerheidskas voor zelfstandigen, je ziekenfonds, de BTW-controle en de Rechtbank van Koophandel van Brugge
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Winkels waar je een klantenkaart hebt

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.