Slachtbewijs voor schapen, geiten, runderen en varkens

Slachtbewijzen worden in een geïnformatiseerd systeem ingevoerd, waarbij alle gegevens worden verzameld in een centrale databank.

Registratie

Iedereen die eigenaar is van een dier (zelfgekweekt of pas aangekocht) en dit voor particulier gebruik wil laten slachten, moet éénmalig een registratienummer (ongeacht welk dier) aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Dit registratienummer hou je bij voor latere aangiften van slachtingen. Veehouders die al bekend zijn bij Sanitel moeten zich niet meer laten registreren.

Alle slachtingen die in een slachthuis (moeten) gebeuren, moeten daar ook volledig worden aangegeven, inclusief particuliere slachtingen. In het slachthuis deel je dit registratienummer mee.

Slachtbewijs

Particuliere slachtingen die buiten een slachthuis gebeuren, moet je aangeven bij de dienst burgerzaken. Je doet dit minstens twee werkdagen vóór de slachting. Als je al over een registratienummer beschikt, breng dit dan mee.

De geldigheidsduur van het slachtbewijs is acht dagen. Het slachtbewijs, dat ook de geldigheidsduur vermeldt, bewaar je tot het einde van het jaar volgend op de slachting.

Meer info

Varkens, schapen, geiten, herten

Slachting buiten het slachthuis:

 • Vooraf éénmalige registratie bij dienst burgerzaken of provinciale controle-eenheid (PCE)van het FAVV (federaal Agentschap VoedselVeiligheid).
 • Aangifte van elke slachting bij dienst burgerzaken ten laatste 2 werkdagen en ten vroegste 10 dagen voor het slachten.

Slachting in het slachthuis: 

 • Vooraf éénmalige registratie bij dienst burgerzaken of provinciale controle-eenheid (PCE).
 • Aangifte van elke slachting bij slachthuis.


Runderen en kalveren

Slachting buiten het slachthuis: VERBODEN 

Slachting in het slachthuis: 

 • Vooraf éénmalige registratie bij dienst burgerzaken of provinciale controle-eenheid (PCE). 
 • Aangifte van iedere slachting bij slachthuis.


Gevogelte, konijnen, wild

Slachting buiten het slachthuis:

 • Geen registratie nodig.

Slachting in het slachthuis: 

 • Vooraf éénmalige registratie bij dienst burgerzaken of provinciale controle-eenheid (PCE).

Procedure

De registratie en/of het afleveren van een slachtbewijs gebeurt bij de dienst burgerzaken. Na registratie in het systeem en het afdrukken van de gevraagde formulieren krijg je onmiddellijk je registratieformulier en/of slachtbewijs.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Registratienummer als je al over zo’n nummer beschikt
 • Beslagnummer van het dier (bij slachting buiten het slachthuis van varkens, schapen, geiten of herten)

Bedrag

Gratis

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u