Euthanasie

Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

Een voorafgaande wilsverklaring voor euthanasie  is enkel van toepassing op coma en kan lange tijd vooraf worden opgesteld (onbeperkte geldigheidsduur). De wilsverklaring moet ondertekend zijn door twee getuigen, waarvan één geen belanghebbende (erfgenaam) is. 

De wilsverklaring kan geregistreerd worden bij het gemeentebestuur. Kom hiervoor langs bij de dienst burgerzaken. Maak vooraf een afspraak via 050 28 91 20 of online (klik hier om online een afspraak te maken). Op dinsdag kan je zonder afspraak langskomen tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.

Onderaan dit bericht kan je een blanco modelformulier euthanasie downloaden.

Voorafgaande negatieve wilsverklaring of levenstestament

Daarin kan je bepalen wat je niet wenst te ondergaan bv. kunstmatige beademing. Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept.  Dit document wordt niet geregistreerd bij het gemeentebestuur. Je kan wel zelf een formele vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon aanduiden die er over waakt dat je rechten niet geschonden worden.

Hieronder kan je een modeldocument van negatieve wilsverklaring downloaden.

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.