Euthanasie

Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

Een voorafgaande wilsverklaring voor euthanasie  is enkel van toepassing op coma en kan lange tijd vooraf worden opgesteld  (onbeperkte geldigheidsduur).  De wilsverklaring moet ondertekend zijn door twee getuigen, waarvan één geen belanghebbende (erfgenaam) is.  De wilsverklaring kan geregistreerd worden bij het gemeentebestuur. Kom hiervoor langs bij de dienst burgerlijke stand.

Onderaan dit bericht kan je een blanco modelformulier euthanasie downloaden.

Voorafgaande negatieve wilsverklaring of levenstestament

Daarin kan je bepalen wat je niet wenst te ondergaan bv. kunstmatige beademing. Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept.  Dit document wordt niet geregistreerd bij het gemeentebestuur. Je kan wel zelf een formele vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon aanduiden die er over waakt dat je rechten niet geschonden worden

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:

Maak eerst een afspraak via 050 28 91 41. Op dinsdag kan je zonder afspraak langskomen.

  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.