Geslachtsverandering

Deze procedure is gericht op personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit (hierna aangeduid als ‘de aanvrager’).

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen.

1. De aangifte

Wat?

De aanvrager doet  aangifte van zijn of haar wens om officieel van geslacht te veranderen.

Waar?

De aangifte gebeurt bij de dienst Burgerzaken

Hoe?

 • De aanvrager ondertekent een verklaring waarin staat dat hij of zij er al een hele tijd van overtuigd is dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.
 • In de verklaring bevestigt de aanvrager dat hij of zij wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast. 
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de aanvrager over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen.
 • De ambtenaar neemt akte van de verklaring.
 • De aanvrager ontvangt hiervan een ontvangstbewijs dat verwijst naar de brochure over de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Binnen de drie dagen informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des Konings voor advies.
 • De procureur des Konings verleent zijn advies binnen de drie maanden:
  • Hij kan een negatief advies verlenen wegens strijdigheid met de openbare orde. In dat geval weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op te maken;
  • Bij gebrek aan een negatief advies of indien geen advies werd uitgebracht binnen de drie maanden, wordt het advies als positief beschouwd. De procedure kan dan worden voortgezet.

2. Opmaak van de akte

Wat?

De aanvrager verschijnt een tweede keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en bevestigt zijn of haar eerste verklaring.

Waar?

Bij de dienst Burgerzaken.

Wanneer?

Minimaal drie en maximaal zes maanden na de aangifte.

Hoe?

 • De aanvrager tekent een tweede verklaring die zijn of haar eerdere overtuiging bevestigt.
 • De aanvrager bevestigt dat hij of zij zich bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Daarna volgt de opmaak van de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie.

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.