Stedenbouwkundige informatie

Als je overweegt een gebouw of stuk grond aan te kopen, kan je de dienst Omgeving nagaan wat de bestemming is van het perceel en of er stedenbouwkundige voorschriften bestaan hetzij volgens het gewestplan, hetzij volgens een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling.

Voor je begint te bouwen, te verbouwen of te verkavelen, informeer je dus best eens. Je krijgt er antwoord op volgende vragen:

  • Heb ik een stedenbouwkundige vergunning/melding/verkaveling nodig ?
  • Moet ik hiervoor beroep doen op een architect ?
  • Hoe moet ik mijn dossier samenstellen?
  • Welke regelgeving is voor mij van belang?


Je krijgt ook inlichtingen over de procedure, welke formulieren je moet toevoegen en in hoeveel exemplaren je de aanvraag moet indienen.

De dienst Omgeving beschikt ook over een archief van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen.

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.