Stedenbouwkundige informatie

Als u overweegt een gebouw of stuk grond aan te kopen, kunt u bij de dienst ruimtelijke ordening en huisvesting nagaan wat de bestemming is van het perceel en of er stedenbouwkundige voorschriften bestaan hetzij volgens het gewestplan, hetzij volgens een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling.

Voor u begint te bouwen, te verbouwen of te verkavelen, informeert u dus best eens. U krijgt er antwoord op volgende vragen:

  • Heb ik een stedenbouwkundige vergunning/melding/verkaveling nodig ?
  • Moet ik hiervoor beroep doen op een architect ?
  • Hoe moet ik mijn dossier samenstellen?
  • Welke regelgeving is voor mij van belang?


U krijgt ook inlichtingen over de procedure, welke formulieren u moet toevoegen en in hoeveel exemplaren u de aanvraag moet indienen.

De dienst ruimtelijke ordening en huisvesting beschikt ook over een archief van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen.

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:

Maak eerst een afspraak via 050 28 91 20. Op dinsdag kan je zonder afspraak langskomen.

  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u