Erkenning

De erkenning kan voor, tijdens of na het opstellen van de geboorteakte.

Gebeurt de erkenning voor of tijdens de aangifte van de geboorte, dan verkrijgt het kind van bij z'n geboorte onmiddellijk de naam van de erkenner, zijnde de vader. De toestemming van de moeder is hiervoor nodig.

Gebeurt de erkenning pas na het opmaken van de geboorteakte, dan behoudt het kind de naam van zijn moeder, tenzij er een verklaring van naamsverandering wordt afgelegd door de beide ouders.

 • Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar moet enkel de moeder toestemmen
 • Wanneer het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel moeder als kind toestemmen
 • Wanneer het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen.

Procedure

Zijn beide ouders ongehuwd, dan bieden beide ouders zich aan bij de dienst burgerzaken voor het opstellen van de akte.

Wanneer één van beiden of beiden gehuwd of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer je goed bij onze dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van de moeder en de vader
 • Attest van de geneesheer met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij erkenning voor de geboorte)
 • Volledig afschrift van de geboorteakte van het kind (enkel bij erkenning na geboorte)

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.