Premie inzaai groenbedekkers

We geven een premie aan landbouwers die na hun hoofdteelt een groenbedekker inzaaien. Deze groenbedekker moet ervoor zorgen dat de bodem bedekt blijft tot de veldwerkzaamheden opnieuw van start gaan.

De inzaai van groenbedekkers houdt de nutriënten in de bodem vast en bevordert een goede bodemstructuur. Sommige zijn ook gunstig voor het bijenbestand en het wildbestand.

De meest courant gebruikte groenbedekkers in Vlaanderen zijn raaigrassen, gele mosterd en snijrogge.

Voorwaarden

Enkel voor landbouwers met een landbouwnummer die wonen of gevestigd zijn in Beernem.

Enkele andere voorwaarden  – zie ook reglement:

 • Oppervlakte: min. 1 ha en max. 5 ha
 • Inzaai groenbedekker mogelijk op een perceel akkerland op het grondgebied Beernem, en bovendien gelegen in agrarisch gebied of in natuurgebied
 • De groenbedekker is geen hoofdteelt
 • In de tabel hieronder vind je een lijst van groenbedekkers (gecertificeerd zaaizaad) die in aanmerking komen
 • Minimale zaaihoeveelheid: zie tabel hieronder
 • Inzaai- en inwerkdatums respecteren: inzaai vóór 15 november en inwerken of oogsten na 15 februari


Lijst groenbedekkers die in aanmerking komen voor de subsidie:

 

soort

Minimun zaaihoeveelheid

Specifieke vereisten

1

Alexandrijnse klaver

25 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

2

Witte of rode klaver

10 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

3

Andere klavers

15 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

4

Wikken

90 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

5

Italiaans raaigras

30 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

6

Westerwolds raaigras

30 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

7

Engels raaigras

30 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

8

Hybride raaigras

30 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

9

Festulolium

30 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

10

Snijrogge

100 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad of eigen gewonnen zaaizaad geschoond door een erkende loontrieerder Gecertificeerd zaaizaad

11

Zomerhaver

100 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad of eigen gewonnen zaaizaad geschoond door een erkende loontrieerder Gecertificeerd zaaizaad

12

Bladkool

8 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

13

Bladrammenas

12 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

14

Gele mosterd

10 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

15

Lupinen

150 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

16

Phacelia

8 kg/ha

Gecertificeerd zaaizaad

Procedure

Dien onderstaand aanvraagformulier, samen met een kopie van de factuur zaaigoed en een kopie van de verzamelaanvraag met bijhorende plannen in op de milieudienst vóór 15 januari.

Bedrag

€ 25,00/ha, met een maximum van € 125,00.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u